Kvalitetsstyring ISO 9001:2015 sertifisert 

NMAS er sertifisert iht til ISO 9001:2015.

Kvalitetspolitikk

Selskapets produkter og tjenester skal i størst mulig grad tilfredsstille kundenes behov, krav og forventninger – kundeopplevd kvalitet. Hvert eneste salg skal være en referanse ved fremtidige forretninger. Vi skal opptre slik at vi nyter god anseelse hos våre kunder, leverandører, myndigheter og øvrige forretningsforbindelser.

Ved å kartlegge behov, krav og forventninger og sette tydelige mål for våre aktiviteter, kan vi måle og evaluere hvordan vi lykkes i å oppfylle disse. Derved videreutvikler vi kontinuerlig våre produkter og tjenester. Det arbeides aktivt med forbedring i hele virksomheten, blant annet ved å avdekke og korrigere avvik på arbeid, produkter og tjenester.

Nerliens Meszansky AS har en ledelse som

  • Prioriterer kvalitetsarbeid

  • Har overordnet ansvar for å etablere og evaluere kvalitetsmål

  • Etterser at mål oppnås og iverksetter tiltak hvis de ikke oppnås

  • Involverer medarbeidere og leverandører på en måte som sikrer forståelse og engasjement for gjennomføring av kvalitetsarbeidet.

Nerliens Meszansky AS har medarbeidere som

  • Er kjent med, forstår og identifiserer seg med vår kvalitetspolicy

  • Er kjent med, forstår og identifiserer seg med våre mål

  • Tar ansvar for kvalitet på eget arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer

ISO 9001-2015 sertifikat