Kurskalender kromatografi 2020 - enkelte av kursene er nå utsatt eller avlyst

Det er blitt endringer i kursplanen som følge av Covid-19 situasjonen, og vi vil informere om nye kursdatoer så snart verden er tilbake i mer normale tilstander. Alle som var påmeldt til ett av kursene er informert om endringene.

I 2020 har vi planlagt følgende kurs innen kromatografi - dato for hvert av kursene blir fastsatt tidlig 2020.

Er du interessert i å delta på et eller flere av kursene er det bare å ta kontakt. 

Dato Tema 
Dato kommer  LC/MS - kurs
Avlyst - ny dato kommer  HPLC - kurs
Utsatt  GCMS - kurs
Avlyst  Chromeleon 7.2 grunnkurs
21. til 23. september  Chromeleon 7.2 grunnkurs
Utsatt  GC - kurs
23. til 25. november  Chromeleon 7.2 grunnkurs
Dato kommer  Diode Array HPLC detektor-kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Eric Tollnes for mer informasjon, priser og påmelding. Det vil bli sendt ut invitasjoner pr. e-post i forkant av hvert kurs og mer info om hvert kurs vil bli tilgjengelig på hjemmesiden.

Ønsker du eller en kollega å motta kursinvitasjonene, så send oss gjerne en e-post med kontaktopplysninger.   

 Chromeleon 7.2 grunnkurs