SalivaPOD™ og UTM™ - Spyttprøver til Covid-19 testing

Effektiv koronatesting og smittesporing ved bruk av spyttprøver
SalivaPOD™ - Spyttsamling for analyse av DNA/RNA med PCR-teknikk

SalivaPOD™ standardiserer innsamlet spyttvolum for PCR-analyse, med kontrollert og presis titrering av optimalt spyttvolum før tilblanding i et kompatibelt 16mm diameter UTM-rør. Risiko for forurensning og falske positive resultater er betydelig redusert. PCR-teknikk er også eneste metode for helgenomsekvensering og påvisning av mutant-varianter av virus.

Tilbakemeldingen fra norske laboratorier som har brukt SalivaPOD™ til innsamling av spytt er at materialet (1ml spytt + 3ml Copan UTM®) er veldig lett å jobbe med, og at det egner seg godt til både automatisk og manuell pipettering. Det er heller ikke behov for å fjerne swab-deler forut for ekstraksjonsprosedyren.

Beskrivelse, informasjon og fordeler

  • Reduserer arbeidsmengden for helsearbeidere og smittesporingsteam
  • Reduserer test-ubehag og forbedrer etterlevelse i test- og sporingsarbeidet
  • Reduserer behov for personlig beskyttelsesutstyr og tidsbruk
  • Enkel i bruk ved spyttprøvetaking i hjemmet
  • SalivaPOD™ kan brukes som en sprøyte for å overføre spytt til flere typer beholdere/rør, se eksempel i video lenger ned i artikkelen
  • Prøveregistrering kan skje manuelt eller digitalt med appen SalivaCode™ eIFU og avlesning av QR-kode
SalivaPOD™ kan utgjøre basismetoden i hjemmebaserte programmer for test, karantene og smittesporing
  • SalivaPOD™ kan bli brukt til ekstremt effektiv prøveinnsamling i tilknytning til transport, innganger, universiteter, skoler og på arbeidsplasser som en del av test- og sporingsprogrammer, uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr og profesjonelt helsepersonell.

SalivaPOD™ lar seg sømløst integrere i en eksisterende PCR-basert, diagnostisk maskinpark som er kompatibel med 16 x 100mm UTM-rør, f.eks. COPAN Italia S.p.A.​​

Siden UTM™-røret fra Copan verken inneholder kuler eller svaber, er det ingen deler som må fjernes i forkant av ekstraksjonsprosessen.

SalivaCODE™ i eIFU

Hvert test-rør har en unik QR-kode som leses av med appen SalivaCODE™ iEFU, og her registrerer også personen som skal teste seg sine personopplysninger. Testresultatet er hemmelig og vil være tilgjengelig når den som har testet seg logger inn med BankID på HelseNorge.no, eller på pasientportaler til analyselaboratorier. Det er også mulig å ringe koronatelefonen. I tillegg er det fullt mulig med manuell prøveregistrering. 
I Appen er det funksjonalitet for kohort-registrering. Brukerveiledning er meget god med animasjoner og tekst, samt opplesning på flere språk.  

Forsøk med spyttprøver til Covid-19 testing ved NTNU - Les artikkel publisert på NRK
Onsdag 10. mars starter Oslo-skolene massetesting basert på spyttprøver - Les artikkel på Forskning.no

Videoen viser hvor enkelt spyttprøver tas med SalivaPOD™ og bruk av appen SalivaCODE™ eIFU.

SalivaPOD self collection using SalivaCODE App and QR code from ConceptoMed on Vimeo.

 

Videoen illustrerer hvordan spyttprøven blir overført fra SalivaPOD™ til et UTM-rør. 

SalivaPOD™ + Copan UTM®, QR scanning from ConceptoMed on Vimeo.

Relaterte produkter