SalivaPOD™ - Spyttprøver til Covid-19 testing

Effektiv koronatesting og smittesporing ved bruk av spyttprøver
SalivaPOD™ - Spyttsamling for analyse av DNA/RNA med PCR-teknikk

SalivaPOD™ standardiserer innsamlet spyttvolum for PCR-analyse, med kontrollert og presis titrering av optimalt spyttvolum før tilblanding i et kompatibelt 16mm diameter UTM-rør. Risiko for forurensning og falske positive resultater er betydelig redusert.

Beskrivelse, informasjon og fordeler

  • Reduserer arbeidsmengden for helsearbeidere og smittesporingsteam
  • Reduserer test-ubehag og forbedrer etterlevelse i test- og sporingsarbeidet
  • Reduserer behov for personlig beskyttelsesutstyr og tidsbruk
  • Enkel i bruk ved spyttprøvetaking i hjemmet
  • SalivaPOD™ kan brukes som en sprøyte for å overføre spytt til flere typer beholdere/rør, se eksempel i video lenger ned i artikkelen
SalivaPOD™ kan utgjøre basismetoden i hjemmebaserte programmer for test, karantene og smittesporing
  • PCR-teknikk er også eneste metode for helgenomsekvensering og påvisning
    av mutant-varianter av virus.
  • SalivaPOD™ kan bli brukt til ekstremt effektiv prøveinnsamling i tilknytning til transport, innganger, universiteter, skoler og på arbeidsplasser som en del av test- og sporingsprogrammer, uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr og profesjonelt helsepersonell.
SalivaPOD™ lar seg sømløst integrere i en eksisterende PCR-basert diagnostisk maskinpark som er kompatibel med 16 x 100mm UTM-rør, f.eks. COPAN Italia S.p.A.​​

 

Tilbakemelding fra norske laboratorier som har brukt SalivaPOD™ til innsamling av spytt er at materialet (1ml spytt + 3ml Copan UTM®) er veldig lett å jobbe med, og det egner seg godt til både automatisk og manuell pipettering. Uten behov for å fjerne swab deler forut for ekstraksjonsprosedyren.

Forsøk med spyttprøver til Covid-19 testing ved NTNU - Les artikkel publisert på NRK

 

Videoen viser hvor enkelt spyttprøver tas med SalivaPOD™ og bruk av SalivaCODE™ eIFU-appen.

SalivaPOD self collection using SalivaCODE App and QR code from ConceptoMed on Vimeo.

 

Videoen illustrerer hvordan spyttprøven blir overført fra SalivaPOD™ til et UTM-rør. 

SalivaPOD™ + Copan UTM®, QR scanning from ConceptoMed on Vimeo.

Relaterte produkter