Rustet for framtiden med èn sterk eier

I 2016 overtok Nerliens Meszansky AS (NM) aksjemajoriteten i det svenske selskapet Nordic Biolabs AB (NBL). I juli 2020 kjøpte NM alle de resterende aksjene i NBL, slik at NM nå eier 100% av aksjene i selskapet.

Fellesnevnere for selskapene er satsningen på instrumentering, reagenser og forbruksvarer til laboratorier innen markedsområdene; helsevesen, forskningsmiljøer og industri.

På leverandørsiden representerer selskapene en rekke anerkjente og veletablerte produsenter, av de som er felles finner vi: Copan, Haemonetics, Ametec Ortec, NuAire, Promega, Molecular Devices og Shield Scientific. Her vil flere nye representasjoner komme i tiden framover.

Begge selskaper bærer kvalitetsfanen høyt, og kan skilte med dokumenterte kvalitets- og miljøstyringssystemer sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO14001:2015.

Eierendringen utløser ingen forandringer, verken for selskapet Nordic Biolabs eller for dets medarbeidere, men vil åpne døren for nye felles satsninger i det nordiske markedet. Thomas Busch, Verkställande Direktör (VD) for NBL gjennom en årrekke, vil fortsette i sin stilling. Han representerer kontinuitet, og innehar verdifull kompetanse som er viktig for utvikling av selskapene.

Med NM som 100% eier vil selskapene være rustet for framtiden med økt konkurransekraft, rom for utviklingsmuligheter, styrket samarbeid og positive synergier i både Norge, Sverige, Danmark og FInland.

Spørsmål knyttet til selskapene og endringer i eierstruktur kan rettes til enten

Nerliens Meszansky AS
Adm. Dir. Asbjørn Jacobsen - asbjorn.jacobsen@nmas.no | Tlf.: +47 922 35 548

eller

Nordic Biolabs AB
V.D. Thomas Busch - thomas.busch@nordicbiolabs.se | Tlf.: + 46 706 037 812