Langtidslagring av prøver ved -185°C

Modulbasert og automatisk system for kontrollert nedfrysing og lagring av biologisk materiale ved temperaturer ned til -185°C.

Askion C-Line systemet blir bygget opp av følgende moduler

ASKION C-line® hermetic storage HS200 – en serie som består av flere modeller hel- og halvautomatiske cryo-lagringssystemer med ulik kapasitet. Lagringstemperaturer fra -150 til -185 °C.

ASKION C-line® work bench (WB) – arbeidsbenk hvor fryste prøver kan sorteres/ behandles uten at kuldekjeden brytes. Temperaturen i arbeidsområdet ligger på < -100°C. Barkodescanner er innebygd i benken.

ASKION C-line® ColdEye – en barkodescanner som er integrert i arbeidsbenken og fungerer helt ned til < -150°C. Den sikrer at prøver kan identifiseres uten at de blir oppvarmet eller tiner. Scanner prøver i SBS-rack.

ASKION C-line® Control – programvare som utgjør kontroll- og kommunikasjonsplattformen i systemet. Dokumentasjon av relevant informasjon og administrasjon av lagringssteder blir også i varetatt i av programvaren 

Noen stikkord 
  • Kontrollert innfrysing av prøver
  • Automatisert system for lagring av prøver
  • Prøvene lagres i gassfasen over flytende nitrogen
  • Automatisk håndtering av prøvene ned til -185 ºC
  • Modulbasert system som kan tilpasses behov og krav på hvert brukersted
  • Samsvarer med GMP - uavhengig av prøveformat