Ringtestprogrammer 2019 - 2020

Enten du arbeider ved et laboratorium som søker akkreditering i henhold til ISO / IEC 17025 eller ISO 15189, eller i en organisasjon som etterstreber å levere konsistent og høy kvalitet, så kan et av ringtestprogrammene fra LGC Standards være verdifulle verktøy for å oppnå målene.

I brosjyren fra LGC Standards finner du grundige beskrivelser av hver enkelt ringtest, hvor mange runder per år hver enkelt test blir gjennomført, samt praktisk informasjon om registrering, gjennomføring, behandling av data og sluttrapporten.

Innrapportering av analysersultater, nedlasting av rapporter, dataeksport og trendanalyser skjer via det nettbaserte verktøyet, PORTAL. Alle deltagere vil bli varslet når sluttrapportene er tilgjengelig via PORTAL, og dette skjer senest 10 dager etter fristen for innrapportering.  

LGC Ringtestbrosjyre - klikk her

Her følger en oversikt over hvilke områder ringtestprogammene dekker 

Matvarer og fôr
 • Mikrobiologi på næringsmidler
 • Meierieprodukter – kjemiske 
 • Kjøtt og fisk
 • Sjokolade
 • Dyrefôr
 • Gelatin
 • Shiga Toxin E. Coli
Vann og miljø
 • Vann, landbruk, jord og slam
 • Mikrobiologi – vann
 • Utslipp til luft
 • Forurensninger i jord
 • Hygiene
Drikkevarer
 • Brygging – kjemi og mikrobiologi
 • Alkoholholdige drikker
 • Maltanalyser
 • Mineralvann og juice
 • Sukker
Kliniske analyser
 • Immunsuppressiva– blod og plasma
 • Medikamentanalyser – blod, serum og urin
 • Toksikologi - blod, serum og urin
 • Misbruksanalyser – urin
 • Misbruksanalyser – hår
 • Misbruksanalyser – oral
 • Klinisk mikrobiologi
Forbrukersikkerhet
 • Farmasøytiske produkter
 • Kosmetikk og toalettartikler
 • Leker
 • Nikkelmigrasjon
Rettsmedisin
 • Toksikologi – blod og urin
 • Eksplosiver
 • Isotopforhold Massespektroskopi
Petroleum

Olje, drivstoff, smøremidler - Kjemiske og fysiske tester som i ASTM, IP og ISO protokoller

Ønsker laboratoriet å delta i  en eller flere av ringtestprogrammene, ta kontakt med en av våre produktspesialister  for mer informasjon.
Emil Ebbestad Frøberg - 934 90 035  eller Laila Klemetsen Rogstad - 959 97 374