Rask, enkel og fenolfri isolering av miRNA fra celler og vev

Prøv nye ReliaPrep™ miRNA Cell & Tissue miniprep kit fra Promega. Bestill gratis prøvekit!

ReliaPrep™ miRNA Cell og Tissue Miniprep kit, til isolasjon av rent total-RNA, inkludert microRNA (miRNA) og andre, små ikke-kodet RNA (sncRNA) fra et bredt utvalg av celler og vevstyper.

Fordeler

  • Rask - fra prøve til ekstrahert RNA på 40 minutter
  • Sikker - ingen organiske løsemidler
  • Total RNA - ekstraher høye konsentrasjoner av mRNA, miRNA og andre sncRNA
  • Lavt elueringsvolum - tilpass elueringsvolumet til dine videre forsøk
Gratis prøve-kit - Klikk her
Les mer om RealiaPrep...


Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med
Christine Rindal | christine.rindal@nmas.no

Produktspeialist Nerliens Meszansky AS