Alle priser er eksklusiv 25% mva
Presisjonsvekt - LX 10200G, Avlesning: 1 g
Opplysning: Kapasitet: 10 200 g Bildet viser vekten med vindskjerm som ekstrautstyr.Telleprogram, %-veiing, dyreveing, tetthetsbestemmelse, doseringsprogram, statistikk, repeterbarhetstest. RS232 for printer/PC og USB.
Varenummer: PRE 321-9615-002
Presisjonsvekt - LX 10200G SCS, Avlesning: 1 g
Opplysning: Kapasitet: 10 200 g Modell med innebygd selvkalibrering (SCS). Bildet viser vekten med vindskjerm som ekstrautstyr. Telleprogram, %-veiing, dyreveing, tetthetsbestemmelse, doseringsprogram, statistikk, repeterbarhetstest. RS232 for printer/PC og USB.
Varenummer: PRE 321-9615-001