Vi tilbyr solide, miljøvennlige og driftssikre kjøle- og fryseskap for bruk i laboratorier, på apotek for oppbevaring av legemidler og innen farmasøytisk industri. Skapene kommer i ulike størrelser som frittstående modeller og modeller for innbygging. Enkelte modeller er også ATEX klassifisert. Produsenten av kjøle- og fryseskapene er B medical Systems.

I ECO modellene av skapene har B Medical Systems tatt i bruk teknologi som gjør produktene "snillere" sett fra et miljøperspektiv. 

  • Meget lavt strømforbruk, opptil 40 - 60 % besparelse sammenlignet med tradisjonelle skap
  • Bruk av miljøvennlige kjølevæsker som etan, isobutan eller propan reduserer utslippet av CO2
  • Lav varmeavgivelse til omgivelsene
  • Lavt støynivå gir et med på å skape et bedre arbeidsmiljø 

 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva

Fryseskap

Fryseskap for oppbevaring av temperatursensitive produkter ved -35 C og -41 C i leverer vi fra B Medical Systems. Fryseksapene er klassifisert for renrom.

Inventar og utstyr til frysere

Hyller og rack for innredning av fryseskap fra B Medical Systems

Inventar og utstyr til kjøleskap

Hyller og rack for innredning av kjøleskapene fra B Medical Systems

Kjøleskap +4 C

Kjøleskap til laboratorier, renrom og til oppbevaring av legemidler. Velg mellom innbygningsmodeller og frittstående enheter i forskjellige størrelser.

Kjøleskap +5 C

Kjøleskap for laboratorier, renrom og til oppbevaring av legemidler. Velg mellom innbygningsmodeller og frittstående enheter i forskjellige størrelser.