Alle priser er eksklusiv 25% mva

Analytisk kjemi

Robuste feltinstrumenter, laboratorieinstrumenter og applikasjonsspesifikke analysesystemer for kvalitetskontroll og forskning

Basis labutstyr

Innen dette området finner du et stort utvalg av robust og pålitelig basis labutstyr samt hansker for bruk i laboratorier og renrom.

Blodbank og transfusjon

Blodbankskap, tappebord, plasmafrysere, sjokkfrysere, blodbestråler, blodvipper, sveisere og utstyr innen kvalitetskontroll og transport.

Celle- og molekylærbiologi instrumenter

Utstyr for celledyrkning, celleanalyse inkludert celleassays, imaging og patch clamp, kloneseleksjon, homogenisering, ekstraksjon, DNA/ RNA analyse og automasjon.

Celle- og molekylærbiologi reagenser

Reagenser til Genomics, Proteomics, Cellular Analyses og rettsmedisinske analyser

Flowcytometri og celletelling

Nyskapende løsninger innen flowcytometri, cellesortere og celletelling til forskning og diagnostikk.

Helsefysikk og stråling

Utstyr for alle som arbeider i miljøer hvor ioniserende stråling er i bruk eller skal måles

Kjemisk syntese og prosesskjemi

Synteseutstyr til forskning og utvikling tilpasset prosessutvikling, minipilot, pilot og kiloskala produksjon

Kromatografi

Fra prøvepreparering til endelig resultat: Vi tilbyr innovative løsninger innen gass-, væske- og ionekromatografi fra verdensledende produsenter.

Materialtestutstyr

Mål viskositet, konsistens, tekstur og pulverflyt med instrumenter som regnes for å være bransjestandard.Instrumenter for partikkelanalyse av materialer i væske- og pulverform.

Medisinsk biokjemi

Løsninger som forenkler arbeidsflyten gjennom bruk av informasjonssystemer og båndløsninger sammen med avanserte analyseinstrumenter innen immunkjemi, hematologi, urinanalyse, klinisk kjemi og klinisk...

Mikrobiologi

Til mikrobiologiske analyser leverer vi instrumenter for automatisk utsåing av bakterieprøver, WASP, bakteriologiske medier, transportmedier, hurtigtester og basis labutstyr

Patologi

Vi leverer kryostater, mikrotomer, fremføringsmaskiner, oppleggsmaskiner, fargemaskiner, utstyr for merking, arkivering og innstøpning, samt forbruksmateriell innen patologi

Referansemateriale - Standarder

Vi leverer sertifiserte standarder og referansematerialer for organiske-, uorganiske-, misbruks- og farmakologiske analyser, viskositetsmåling, samt for pH- og ledningsevnemåling,

Spektroskopi

Kvantitativ og kvalitativ analyse av organiske og uorganiske komponenter med fleksible, brukervennlige og driftssikre spektrometre.