Retur av varer skal alltid være avtalt med og godkjent av selger før varene sendes i retur. For å ivareta sporbarhet ved returer vil du få oppgitt et returnummer forsendelsen skal merkes med og dette vil tjene som et saksnummer i den videre behandlingen. Legg ved en saksbeskrivelse og kontaktopplysninger.