Western Fluids

Lukkede systemer for oppsamling av løsemidler er et viktig HMS-tiltak på laboratorier. Vaplock fra Western Fluids blir gjerne brukt sammen med HPLC-systemer.  

Les mer om Vaplock på Western Fluids sin hjemmeside