Når du skal velge spektrofotometer er det noen viktige spørsmål det er greit å tenke gjennom og ta stilling til på forhånd.

 • Hvilke bølgelengder/områder har vi behov for?
 • Trenger vi en dobbeltstråle- eller enkeltstrålekonfigurasjon?
 • Hva slags teknikker skal vi kjøre?
  - Avlesning ved faste bølgelengder (Absorbans, % T eller konsentrasjon)
  - Beregne forhold mellom avlesninger ved to eller flere bølgelengder
  - Scanning
  - Kinetikk
 • Hvilken/hvilke båndbredde(r) er vi tjent med å ha?
 • Ønsker vi PC-styring eller å kjøre fra display?
 • Hvilke behov vil vi ha i fremtiden?
 • Hvilke absorbansnivåer har våre prøver?
 • Hva slags tilbehør er nødvendig? Innsuging av prøve (unngå kontakt med prøven), fiberoptikk, kyvetter og holdere for mikrovolumer (prøver i små kvanta eller dyrt materiale),
  termostatering av prøve, prøvekarusell/veksler, type kyvetter etc ?
 • Hva er våre behov mht Regulativer/ Verifikasjon/Kvalifikasjon (21 CFR11, IQ/OQ)

Svarene på første og andre spørsmål vil snevre inn valgmulighetene betraktelig. 

Når det gjelder teknikker i spørsmål tre, så har alle instrumentene fra Thermo Scientific programvare som gir mulighet til å benytte de fleste eller alle disse metodene.

Båndbredde – dette er et spørsmål som bør belyses spesielt og avhenger mye av hvilke typer applikasjoner man skal kjøre, men for veldig mange analyser vil en fast båndbredde på 2 nm fungere meget bra.

Spørsmål 5, 6, 8 og 9 er det viktig å ta stilling til slik at konfigurasjon som blir valgt dekker analysebehovet. Det er ofte vanskelig å forutsi hva man trenger i framtiden, men det er viktig at man ikke velger bort muligheten for å koble til ekstrautstyr som software og PC i ettertid. Kostnaden ved å oppgradere i ettertid er ofte mye større enn å velge en fleksibel og noe dyrere løsning i utgangspunktet. 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

  GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer
  The GENESYS 30 visible spectrophotometer brings you intuitive design, a high definition color screen, fast and accurate measurements, and convenient data reporting. It is the ideal instrument for any user, whether a novice student or an experienced lab associate.
  Varenummer: THR 840-277000