Med NIT-spektrometre får du analyseresultatet på hektolitervekt, vann- og proteininnhold i kornet, i løpet av ett minutt !

Instrumentet benytter  NIT teknologi for bestemmelse av

  • Vanninnhold
  • Protein
  • Stivelse
  • Gluten
  • Aske
  • Hektolitervekt

Se video av infratec Nova i arbeid

 

I Intfratec Nova heller operatøren helkorn rett i instrumentets målekammer. Etter ett par tastetrykk og bare ett minutt, vil resultatene vises i et stort display. Før analysen er det ikke nødvendig med noen form for forbehandlig som maling eller rensing av prøven.

At instrumentet gjennomlyser kornet, såkalt transmisjon, ved bølgelengder mellom 800 til 1120 nm gjør at resultatene blir mer pålitelige enn ved NIR instrumenter.
Nøyaktigheten på analysen er ikke avhengig av temperaturen på prøven eller omgivelsene. Stabil optikk og pålitelige kalibreringer sikrer riktige resultater vinter som sommer 

Alt er tilrettelagt for at Infratec Nova skal operere i Mosaic nettverk, hvor alle benytter samme kalibreringer og dermed blir resultatene sammenlignbare på tevers av målesteder og geografisk plassering. Instrumentet kan kobles sammen med hektolitervekt og opereres ved bruk av integrert Software kalt ISIscan Nova. Instrumentet kan enten operere alene eller i nettverk.

Resultatene kan lagres i instrumentets minne og eventuelt overføres til PC/ Mosaic for viderebehandling. Infratec Nova har en firmware basert på ISIscan Nova som er på Windows plattform. Eksternt tastatur kan tilkobles men ellers opereres instrumentet med en stor touchscreen som gjør instrumentet meget brukervennlig.

Produsenten Foss benytter seg av kalibreringsteknologien ANN (Artificial Neural Net) i de fleste av sine kornkalibreringer. Fordelen med denne teknikken, fremfor tradisjonelle teknikker som MLR og PLS, er at ANN benytter et meget stort antall prøver og takler ulineære sammenhenger. I praksis betyr dette at ANN kalibreringer er mer robuste og pålitelige både over tid og temperaturområder. Temperatur er et ulineært fenomen, og i vi vet at temperaturvariasjoner i prøvene vil forekomme og at det påvirker resultatene. Derfor er kalibreringene stabilisert for temperatureffekter. ANN kalibreringer for korn har vist seg å være meget stabile, og ressursbruken til vedlikehold er mindre enn hva som er/var tilfellet med tradisjonelle kalibreringsteknikker.

 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse