Med NIT spektrometre får du  løpet av ett minutt svarene på hektolitervekt, vann- og proteininnhold i kornet!

Instrumentet benytter  NIT teknologien for bestemmelse av:

  • Vanninnhold
  • Protein
  • Stivelse
  • Gluten
  • Aske
  • Hektolitervekt

Helkorn helles rett i instrumentet, etter ett par tastetrykk og bare ett minutt, vil resultatene vises i et stort display. Ingen forbehandlig som maling eller rensing er nødvendig. Alt er tilrettelagt for at Infratec Nova skal operere i Mosaic nettverk, hvor alle benytter samme kalibreringer og dermed får sammenlignbare resultater. Instrumentet kan  kobles sammen med hektolitervekt og opereres ved bruk av integrert Software kalt ISIscan Nova. Instrumentet kan enten operere alene eller i nettverk.

Resultatene kan lagres i instrumentets minne og eventuelt overføres til PC/ Mosaic for viderebehandling. Infratec Nova har en firmware basert på ISIscan Nova som er på Windows plattform. Eksternt tastatur kan tilkobles men ellers opereres instrumentet med en stor touchscreen som gjør instrumentet meget brukervennlig.

At instrumentet gjennomlyser kornet, såkalt transmisjon, ved bølgelengder mellom 800 til 1120 nm gjør at resultatene blir mer pålitelige enn ved NIR instrumenter.
Nøyaktigheten på analysen er ikke avhengig av temperaturen på prøven eller omgivelsene. Stabil optikk og pålitelige kalibreringer sikrer riktige resultater vinter som sommer

Produsenten Foss benytter seg av kalibreringsteknologien ANN (Artificial Neural Net) i de fleste av sine kornkalibreringer, Fordelen med denne teknikk fremfor de tradisjonelle teknikkene MLR og PLS, er at ANN benytter et stort antall prøver og takler lineære sammenhenger. I praksis betyr dette at ANN kalibreringer er mer robuste og pålitelige både over tid og temperaturområder. Temperatur er et ulineært fenomen. Temperaturvariasjoner i prøvene vil forekomme i praksis og påvirke resultatene, derfor er kalibreringene stabilisert for temperatureffekter. ANN kalibreringer for korn har vist seg å være stabile og det brukes mindre tid og ressurser til vedlikehold, enn med de tradisjonelle teknikkene.

 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter