Spektroskopi

Kvantitativ og kvalitativ analyse av organiske og uorganiske komponenter med fleksible, brukervennlige og driftssikre spektrometre.