Medisinsk biokjemi

Løsninger som forenkler arbeidsflyten gjennom bruk av informasjonssystemer og båndløsninger sammen med avanserte analyseinstrumenter innen immunkjemi, hematologi, urinanalyse, klinisk kjemi og klinisk PCR

Til laboratorier innen medisinsk biokjemi leverer vi analysesystemer for immunkjemi, hematologi, klinisk kjemi, automatisert prøvehåndtering og båndløsninger, mellomvare for IT, glukose- og laktatmålinger. Innen området klinisk biokjemi er Beckman Coulter vår hovedleverandør av instrumenter og reagenser..

Vårt produktsortiment omfatter løsninger for

  • Preanalytisk automasjon - AutoMate-serien
  • Båndløsninger - ulike bånd / sentrifuger / kjøleløsninger
  • Hematologi - UniCel DxH800
  • Immunkjemi  - UniCel DxI800 og Access2
  • Proteinanalyse - Immage800
  • Klinisk kjemi - AU-serien
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva