Til laboratorier innen medisinsk biokjemi leverer vi analysesystemer for immunkjemi, hematologi, klinisk kjemi, automatisert prøvehåndtering og båndløsninger, mellomvare for IT, glukose- og laktatmålinger. Innen området klinisk biokjemi er Beckman Coulter vår hovedleverandør av instrumenter og reagenser..

Vårt produktsortiment omfatter løsninger for

  • Preanalytisk automasjon - AutoMate-serien
  • Båndløsninger - ulike bånd / sentrifuger / kjøleløsninger
  • Hematologi - UniCel DxH800
  • Immunkjemi  - UniCel DxI800 og Access2
  • Proteinanalyse - Immage800
  • Klinisk kjemi - AU-serien
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva