Alle priser er eksklusiv 25% mva
Brukes til filtrering av suspendert stoff fra væske eller gass.
Engangsprøyter i volumer fra 2 til 50 mL til bruk sammen med sprøytefiltere.
Sikrer høytrykksbestandighet. Membranen er festet på en slik måte at by-passing av prøve væske er umulig.
Sikrer effektivt fjerning av både partikler og mikroorganismer innen prøveforberedelse.