Alle priser er eksklusiv 25% mva
GC-kolonner optimalisert for lineær og kvanitativ analyse av polare umetted hydrokarboner.
GC-kolonner designet for separasjon av Ar/O2 og andre permanente gasser.
GC-kolonner med middels polaritet, divinylbenzen-4-vinylpyridin.
Polar, divinylbenzen-etylene-glykol/dimetylakrulat GC-kolonne.