Alle priser er eksklusiv 25% mva
GC-kolonner med middels polaritet, 14 % cyanopropylfenyl-polysiloksan.
Upolare og 100 % dimetyl-polysiloksan GC-kolonner som tåler høye temperaturer.
GC-kolonner med middels polaritet, 50 % cyanopropylfenyl-polysiloksan.
GC-kolonner med middels polaritet, 35 % fenyl-polysilfenylen-siloksan.
Upolare, 5 % fenylmetyl-polysiloksan GC-kolonner med ekstrem lav blødning og som tåler høy temperatur.
GC-kolonner med middels polaritet, 50 % fenyl-polysilfenylene-siloksan.
Upolare, 5 % fenyl-polykarboran-siloksan GC-kolonner med lav blødning og maksimumstemperatur på 400 °C.
Upolare, 5 % fenyl-polysilfenylen-siloksan GC-kolonnee med lav blødnig og god stabilitet.
Polare, 70 % cyanopropyl-polysilfenylen-siloksan GC-kolonner som tåler høyere temperatur enn tilsvarende kolonner.
GC-kolonner med middels polaritet, 6 % cyanopropylfenyl-polysiloksan.
Polare, polyetylen-glykol GC-kolonner for generell bruk.
Polare, polyetylen-glykol GC-kolonner med ekstrem lav blødning og sensitivitet.