Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    IonPac CG16 5,5 µm, IC-forkolonne, 3x50mm, 1stk
    Opplysning: Kationionkolonne Micro bore forkolonne med kapasitet på 600 µeq. Kompatibel med mobilfasene sure eluenter og 100 % HPLC acetonitril. Unngå bruk av alkoholer. Brueks sammen med IC-kolonnene IonPac CS16 Anlytical.
    Varenummer: THS 079931