Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

  IonPac CG16, IC-forkolonne Std. bore, 5x50 mm, 1 stk
  Opplysning: Kationionkolonne Standard bore forkolonne med kapasitet på 1700 µeq. Kompatibel med mobilfasene sure eluenter og 100 % HPLC acetonitril. Unngå bruk av alkoholer. Brueks sammen med IC-kolonnene IonPac CS16 Anlytical.
  Varenummer: THS 057574
  IonPac CG16 IC-forkolonne micro bore, 3x50mm, 1stk
  Opplysning: Kationionkolonne Micro bore forkolonne med kapasitet på 600 µeq. Kompatibel med mobilfasene sure eluenter og 100 % HPLC acetonitril. Unngå bruk av alkoholer. Brueks sammen med IC-kolonnene IonPac CS16 Anlytical.
  Varenummer: THS 079931