Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

  IonPac AS9-SC 13µm, Analytisk IC-kolonne, 4x250 mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne som separerer uorganiske anioner og oksyhalider i enkle prøvematrikser ved bruk av isokratisk kabonat/bikarbonat eluent. Kolonnekapasitet 30 to 35 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 2 til 11, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 043185
  IonPac AS14 9µm, Analytisk IC-kolonne, 4x250mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for raske isokratiske separajoner av fluorider og uorganiske anioner. Forbedret oppløsning og retensjon av fluorid enn IonPack AS12A- og AS22-kolonner. Kapasitet 65 µeq. Mobilfaser: pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 046124
  IonPac AS15 9µm, Analytisk IC-kolonne, 4x250 mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for bestemmelse av spornivåer av uorganiske anioner og organiske syrer med lav molekylvekt i matrikser med ultrarent vann. Kolonnekapasitet 225 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 053940
  IonPac AS15 9µm, Analytisk IC-kolonne, 2x250mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for bestemmelse av spornivåer av uorganiske anioner og organiske syrer med lav molekylvekt i matrikser med ultrarent vann. Kolonnekapasitet 56.25 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 053941
  IonPac AG15 9µm, IC-forkolonne std. bore, 4x50 mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-forkolonne til IonPac AS15. Analyse av spornivåer av uorganiske anioner og organiske syrer med lav molekylvekt i matrikser med ultrarent vann. Kolonnekapasitet 45 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 053942
  IonPac AG15 9µm, IC-forkolonne microbore, 2x50mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-forkolonne til IonPac AS15. Analyse e av spornivåer av uorganiske anioner og organiske syrer med lav molekylvekt i matrikser med ultrarent vann. Kolonnekapasitet 11,25 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 053943
  IonPac AG15-5µm, IC-forkolonne microbore, 3x30mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-forkolonne til IonPac AS15. Analyse av spornivåer av uorganiske anioner og organiske syrer med lav molekylvekt i matrikser med ultrarent vann. Kolonnekapasitet 14 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 057597
  IonPac AS18 7.5µm, IC-kolonne microbore, 2x250 mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne En lang Dionex IC-kolonne som gir forbedret oppløsning/separasjon av komplekse prøvematrikser. Uorganiske ioner i drikkevann og avløpsvann. Kolonnekapasitet 75µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 060553
  IonPac AS20 7.5µm, Analytisk IC-kolonne, 4x250mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne analse av perklorater ned til konsentrasjonsnivå på µg/l i drikkevann, overflatevann og grunnvann. Kolonnekapasitet 310 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 063148
  IonPac AS22 6µm, Analytisk IC-kolonne, 4x250mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for monitorering av uorganiske anioner i drikkevann, grunnvann, avløpsvann, prosessvann og vann fra scrubber-systemer. Kolonnekapasitet 210 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 064141
  IonPac AS23 6µm, Analytisk IC-kolonne, 4x250mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for analyse av sporforekomster av bromat som kan forekomme etter ozon-behandling av drikkevann. Kolonnekapasitet 320 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 064149
  IonPac AS18-Fast-4µm, Analytisk IC-kolonne, 4x150 mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for optimal hastiget og høy oppløsning i analyse av uorganiske anioner i f.eks drikkevann og avløpsvann. Kolonnekapsitet 174 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 076034
  IonPac AS18-Fats-4µm, Analytisk IC-kolonne, 2x150mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne for optimal hastiget og høy oppløsning i analyse av uorganiske anioner i f.eks drikkevann og avløpsvann. Kolonnekapsitet 43.5 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 076036
  IonPac AS11-HC 4µm, kapillær IC-kolonne 0.4x250mm, 1 stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex kapillær IC-kolonne for høyoppløslig og rask separasjon av organiske syrer og uorganiske anioner i komplekse matrikser. Kolonnekapasitet 2.9 µeq. Kompatibel med mobilfaser med pH fra 0 til 14, og 0 til 100% HPLC løsemidler
  Varenummer: THS 078031
  IonPac AS28-Fast-4µm, IC-mikroseparator, 2x150 mm, 1stk
  Opplysning: Anionkolonne Dionex IC-kolonne til høyoppløslig analyse av spormengder av uorganiske anioner og organiske syrer med lav molekylvekt i ultrarent vann. Kolonnekapasitet 57.5µeq. Mobilfaser: pH 0 ttil 14, og 0 til 100% Acetonitril, Metanol og Isopropanol.
  Varenummer: THS 088749