Når det gjelder konduktivitetsuppressjon innen IC er Thermo Fisher Scientific Dionex den ledende leverandøren. De tilbyr suppressjonsteknologier som er tilpasset et meget bredt spekter av applikasjoner. 

Vi har et komplett utvalg av kolonner for IC og RFIC™ til bruk med enten hydroxide, karbonat eller metansulfonsyre som eluent.

IonPac® polymerkolonner leveres for forskjellige separasjonsteknikker og til alt fra enkle, til komplekse matrikser.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva