Fra prøveopparbeiding til analyseresultat 

Innen kromatografi leverer vi alt fra de enkle til de mest avanserte instrumentene. I tillegg har du tilgang på stort utvalg av forbruksartikler, kolonner, tilbehør, prøveopparbeidingsutstyr og sertifiserte standarder. Sammen med et velutviklet tilbud av kurs og servicetjenester vil du som kunde ha tilgang til alt du trenger innen kromatografi på ett sted.

Kromatografi

Kromatografi omfatter flere teknikker som benyttes til separasjon og bestemmelse av kjemiske komponenter i væsker og gasser. Hovedprinsippet for kromatografi er at stoffene som skal separeres fordeler seg mellom en mobil- og en stasjonærfase. I praksis betyr det at kjemiske stoffer med ulikheter i fysiske og kjemiske egenskaper som molekylvekt, kokepunkt, polaritet, elektrisk ladning, pKa, hydrofilisitet, lipofilisitet, m.m. vandrer med ulik hastighet gjennom det kromatografiske systemet.  Kvalitative og kvantitative bestemmelser gjøres ved å korrelere retensjonstider og arealer med kjente mengder (referansestandarder) av de samme stoffene.

Analyseteknikker GC - UHPLC - IC 

De kromatografiske teknikkene deles inn i gasskromatografi (GC), væskekromatografi (HPLC og UHPLC) og ionekromatografi (IC) som de dominerende, men omfatter også bl.a. Size exclusion kromatografi (SEC, GPC, GFC) og søylekromatografi (flash chromatography). Innen kromatografi er Chromeleon den mest komplette programvaren for å analysere prøver, administrere enkeltinstrumenter eller en hel instrumentpark, for deretter å knytte sammen og rapportere analysedata fra de forskjellige instrumenter. Bare i Norge er Chromeleon ® i bruk på over 200 instrumenter fra mer enn 25 forskjellige produsenter. Nerliens Meszansky tilbyr et omfattende produktspekter samt kurs og applikasjonsstøtte innenfor disse områdene. 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Gullstandarden for analyse av aminosyrer
Stort utvalg av Thermo Scientific™ kolonner: Acclaim™, Accucore™, DNAPac, BioBasic™, ProPac™, HyperREZ™, EASY™ og Glycan...
Med programvaren Chromeleon trenger du kun èn programvarepakke for å styre laboratoriets kromatografisystemer og massesp...
Trace er GC-kolonner for både de mest krevende applikasjonene og rutineanalyser. Vi har applikasjonseksperter som kan gi...
Vanquish UHPLC et system for fremtiden med innovative løsninger og spesifikasjoner det er vanskelig å matche
Bredt utvalg av HPLC, UHPLC, IC og LC kolonner og kromatografitilbehør fra produsentene Thermo Scientific, Dionex, Mach...
Kolonner og supressorer til Ionekromatografi til et bredt spekter av applikasjoner
En rask og effektiv prøveforberedelse for fjerning av fosfolipider fra biologiske matriser.
Stort utvalg av Macherey-Nagel CHROMABOND® kolonner, Thermo HyperSep SPE, SOLA SPE kolonner og plater og QuEChERS kolonn...
Bredt utvalg fra produsentene Thermo Scientific, Macherey-Nagel og La-Pha-Pac.