Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    RIIDEye TENORM Kit
    Opplysning: Thermo gammaspektrometer Komplett gammaspektrometer for måling av TNORM/Scale. Meget lav deteksjonsgrense
    Varenummer: THE COMA001641