Alle priser er eksklusiv 25% mva
Fleksibel 3d Bioprinter for forskere som jobber med oppbygning av humant vev.
Automatiserte mikroskop - effektiv datainnsamling sammenlignet med tradisjonell mikroskopi
Inkubatorløsninger fra Biospherix med O2, N2 og Co2 kontroll.
CO2 inkubatorer som gir celle- og vevskulturer optimale in-vivo vekstbetingelser gjennom nøyaktig og pålitelig regulerin...
Effektiv og automatisert nukleinsyrerensing med integrert kvantitering - Maxwell RSC Instrument
Systemer for effektiv lysering, ekstraksjon og rensing av DNA, RNA og proteiner på 40 sekunder.
Pipetteringsroboter med fleksible løsninger for automatisering av manuelle arbeidsprosesser innen forskning og diagnosti...
Brønnplatelesere / platelesere for mikroplatebaserte assay - deteksjon av absorbans, fluoresens og luminescens