Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

  Høytemperatur sirkulator, 2,2 -3 kW, Unistat TR401
  Opplysning: +50 til +400 °C Høytemperatur sirkulator for dynamisk temperaturkontroll og pumpekapsitet på 31 l/min. Bruksområder er f.eks. reaktorer, pilotanlegg, halvlederindustri og destillasjoner. Påfyllingsvolum 2,3 liter.
  Varenummer: HUB 1028.0007.01
  Høytemperatur sirkulator, 3 kW. HT30-M1
  Opplysning: +70 til +400 °C Høytemperatur sirkulasjonstermostat med pumpekapaitet 14-18 l/min. Brukes til temperaturkontroll i lukkede, eksterne systemer. ICC selvoptimaliserende temperaturkontroll sikrer høy temperaturstabilitet. Påfyllingsvolum til 2 liter
  Varenummer: JUL 9800031
  Høytemperatur sirkulator m/kjøling, 3 kW. HT30-M1-C.U.
  Opplysning: +40 til +400 °C Høytemperatur sirkulasjonstermostat med kjøleenhet og pumpekapaitet 14-18 l/min. Brukes til temperaturkontroll i lukkede, eksterne systemer. ICC selvoptimaliserende temperaturkontroll sikrer høy temperaturstabilitet. Påfyllingsvolum til 2 liter
  Varenummer: JUL 9800035
  Høytemperatur sirkulator, 7 kW. HT60-M2
  Opplysning: +70 til +400 °C Høytemperatur sirkulasjonstermostat med pumpekapaitet 14-18 l/min. Brukes til temperaturkontroll i lukkede, eksterne systemer. ICC selvoptimaliserende temperaturkontroll sikrer høy temperaturstabilitet. Påfyllingsvolum til 2 liter
  Varenummer: JUL 9800062
  Høytemperatur sirkulator, 6 kW. HT60-M3
  Opplysning: +70 til +400 °C Høytemperatur sirkulasjonstermostat med pumpekapaitet 14-18 l/min. Brukes til temperaturkontroll i lukkede, eksterne systemer. ICC selvoptimaliserende temperaturkontroll sikrer høy temperaturstabilitet. Påfyllingsvolum til 2 liter
  Varenummer: JUL 9800063
  Høytemperatur sirkulator m/kjøling, 7 kW. HT60-M2-C.U.
  Opplysning: +40 til +400 °C Høytemperatur sirkulasjonstermostat med kjøleenhet og pumpekapaitet 14-18 l/min. Brukes til temperaturkontroll i lukkede, eksterne systemer. ICC selvoptimaliserende temperaturkontroll sikrer høy temperaturstabilitet. Påfyllingsvolum til 2 liter
  Varenummer: JUL 9800065
  Høytemperatur sirkulator m/kjøling, 6 kW. HT60-M3-C.U.
  Opplysning: +40 til +400 °C Høytemperatur sirkulasjonstermostat med kjøleenhet og pumpekapaitet 14-18 l/min. Brukes til temperaturkontroll i lukkede, eksterne systemer. ICC selvoptimaliserende temperaturkontroll sikrer høy temperaturstabilitet. Påfyllingsvolum til 2 liter
  Varenummer: JUL 9800066