Alle priser er eksklusiv 25% mva
Pipetman L er pipetter som er ektremt lette å bruke. Volumlås ivaretar sikkerhet og 2D QR-kodesystem optimal sporbarhet.
Med Pipetman G er det lett å pipettere, presist og nøyaktig. Modeller med metall- og plastejektor.