Bekyttelse

ecoSHIELD™ er komfortable hansker som i praksis vil passe for tilnærmet halvparten av arbeidsoperasjonene og beskyttelsesbehovene på et laboratorium.   

Hankene leveres i forskjellige materialer og ulike klassifiseringer i forhold til beskyttelse

  • Grønn ecoNitril 25 cm lang - beskytter bruker mot smitte (bakterier og virus); Kategori III PPE.
  • Naturfarget Nitril  25 cm lang - beskytter bruker mot smitte (bakterier og virus); Kategori III PPE.
  • Naturfarget Latex 24 cm lang - beskyttelse klasse PPE I (undersøkelseshansker som beskytter pasienten)
  • ecoLatex 25 cm lang - beskytter bruker mot smitte (bakterier og virus); Kategori III PPE.
Miljøvennlig emballasje og pakking 
  • I emballasjen blir kun resirkulert kartong benyttet
  • Utformingen av emballasjen reduserer forbruket av kartong med 30 % 
  • Mindre forbruk av blekk
  • Flere hansker er pakket i samme kartong og det reduserer totalvolumet. Det betyr i praksis lavere utslipp under transport og mindre plassbehov på lager
Kjemisk risiko

Klikk her for å finne hankens resistens mot hvert enkelt kjemikalie.

Her kan du også lese hvordan hanskene blir testet og om andre forhold det er viktig å ta i betraktning når det gjelder engangshansker og kjemikalier. Alle PPE Kategori III hansker er testet for gjennomtrenging av kjemikalier i henhold til EN 16523-1:2015 ( erstatter EN 374-3:2003)

Biologisk risiko

Hankene finnes med Acceptable Quality Level på henholdsvis 0,65 og 1,5 (EN 374-2:2014 Level 3 or Level 2). Alle ecoSHIELD hansker klassifisert som virusresistente (ISO 16604:2004 procedure B og ASTM F1671-97b), bortsett fra ecoSHIELD™ Natural Latex PF 240 Category I PPE gloves

Lær mer om hansker

Engangshansker-Direktiver-Piktogrammer

Om mine hender kunne snakke

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse