Den danske kjemikeren Johan Kjeldahl (1849 - 1900) var ansatt på laboratoriet hos Carlsberg bryggeri. En av hans oppgaver var å bestemme proteininnholdet i korn som skulle brukes til malt for produksjon av øl. Her utviklet han en ny metode, og denne kjenner vi i dag som Kjeldahls metode.

Fprtsatt er Kjeldahlmetoden en internasjonal og anerkjent referansemetode for å kvantifisere innholdet nitrogen og protein. Metoden benyttes for nær sagt alle prøvetyper som for eksempel næringsmidler, råvarer, vann, slam, kraftfôr, grovfôr, fiskefôr, korn, plantemateriale og kunstgjødsel.

Metoden går i korthet ut på å bryte ned prøvematerialet med konsentrert syre i en varmeblokk, i denne oppslutningsprosessen blir nitrogenet overføret til en ammoniumforbindelse. Prøven tilsettes lut og det blir dannet ammoniakk, denne blir dampdestillert og fanget i en forlagsløsning, som deretter blir titrert og resultatet beregnet. Totalt flyktig nitrogen (TVN) i fisk kan også bestemmes ved hjelp av Kjeltec instrumentene.

FOSS har i en år rekke produsert oppslutingsblokker og Kjeltec™ instrumenter basert på det opprinnelige prinsippet til Johan Kjeldahl. Det finnes i dag en rekke offisielt godkjente applikasjoner (AOAC, ISO, EPA) som er tilgjengelige for brukere av instrumentene.

Nerliens Meszansky AS har lang erfaring og meget solid kompetanse innen dette området, både når det gjelder applikasjoner, instrumenter og på servicesiden.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Varmeblokker til oppslutning av prøver for analyse nitrogen- og proteininnhold etter Kjeldahls metode, KOF-analyser og s...
Kjeltec™ - når du skal bestemme protein eller andre nitrogenforbindelser med Kjeldahls metode.
Raske og automatiserte analyser av protein- og nitrogeninnholdet med Dumatec™