Den danske kjemikeren Johan Kjeldahl (1849 - 1900) var ansatt på laboratoriet hos Carlsberg bryggeri. En av hans oppgaver var å bestemme proteininnholdet i korn som skulle brukes til malt for produksjon av øl. Han utviklet en ny metode og denne kjenner vi i dag som Kjeldahls metode.

I dag er Kjeldahlmetoden en internasjonal og anerkjent referansemetode for å bestemme nitrogen og protein. Metoden benyttes for nær sagt alle prøvetyper som for eksempel næringsmidler, råvarer, vann, slam, kraftfôr, grovfôr, fiskefôr, korn, plantemateriale og kunstgjødsel.

Metoden går i korthet ut på å bryte ned prøvematerialet med konsentrert syre i en varmeblokk, slik at nitrogenet overføres til en ammoniumforbindelse som kan dampdestilleres og deretter titreres. Totalt flyktig nitrogen (TVN) i fisk kan også bestemmes ved hjelp av Kjeltec instrumentene.

FOSS har i en år rekke produsert oppslutingsblokker og Kjeltec™ instrumenter basert på det opprinnelige prinsippet til Johan Kjeldahl. Det finnes i dag en rekke offisielt godkjente applikasjoner (AOAC, ISO, EPA) som er tilgjengelige for brukere av instrumentene.

Nerliens Meszansky AS har lang erfaring og meget solid kompetanse innen dette området, både når det gjelder applikasjoner, instrumenter og på servicesiden.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse