Elga LabWater Ltd

Vannrensesystem og distribusjonsanlegg - CENTRA R60/120

Varenummer: CENTRA R60/120
Kort informasjon CENTRA er et integrert system som produserer, kontrollerer, lagrer og distribuerer inntil 60 eller 120 liter renset vann per time. Renseteknikkene i Centra er omvendt osmose, UV-foto-oksidasjon og avionisering enten i form av EDI eller ionebyttere.
 • Produktinformasjon
 • Relaterte produkter
 • Alternative produkter
 • Brosjyrer
 • Spesifikasjoner

Produksjon og distribusjon av rent vann i samme enhet - opptil 120 liter per time

CENTRA har revolusjonert måten rent vann blir produsert, lagret og distribuert på. I stedet for et tradisjonelt sentralt lab-system, som består av en lang rekke forskjellige komponenter og knyttet til et røropplegg, kan du nå ha en systemenhet hvor alt er integrert. CENTRA-R60 og CENTRA-R120 er komplette vannrensings-, lagrings-, kontroll- og distribusjonssystemer som leverer opptil 120 liter vann per time. Renseteknikkene er omvendt osmose, UV-foto-oksidasjon, valgfri avionisering i form av enten EDI eller ionebytter, og 0,2 μm filtrering. CENTRA R60 og CENTRA R120 produserer vann Type II og III. Dette er vannkvaliteter som blir benyttet til å mate store vaskemaskiner og rensesystemer som produserer ultrarent vann, og til å forsyne tappepunkter på laboratoriet med vann til generelt  laboratoriearbeid. . 

 • Det kompakte designet gir stort rom for fleksibilitet når det gjelder installasjonssted både for nybygg og ved oppussing. Med sitt lille fortavtrykk er det mulig å plassere CENTRA nærmere laboratoriet, og dermed unngå de kostnadsdrivende og designmessige utfordringene lange rørledningssløyfer representerer.
 • Pålitelig, kontinuerlig tilførsel av rent vann ved hjelp av unike tilgangskontroller, lekkasjedeteksjonssystemer og AV-alarmer. Tilkobling til bygningssystem (BMS) er mulig som et tilvalg.
 • Optimalisert uorganisk vannkvalitet gjennom bruk av in-line renseteknologier. Resirkulert vann blir UV-behandlet, filtrert og (hvis montert) kan forbedres gjennom avionisering.
 • Kapasitet til å produsere 200 liter per time og opptil 30 liter per min er tilgjengelig i distribusjonssløyfen. Vannkvalitetene (renhetene) som er tilgjengelig strekker seg fra RO-permeat og opp til 18,2 MΩ-cm Type 1-vann.
 • Saniteringsprosedyren er enkel og vil sikre optimal renhet i hele systemets levetid
 • test

  ​

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.
Ekstra spesifikasjoner
Product specifications  CENTRA R60   CENTRA R120
Inorganics (resistivity at 25°C)  >10 MΩ-cm  >10 MΩ-cm
Organics (TOC)  <20 ppb *  <20 ppb *
Bacteria < 1CFU/ml*   < 1CFU/ml*
Particles   0.2 μm filter *  0.2 μm filter *
Delivery flow rate 10 l/min @ 22 psi (1-5 bar)  10 l/min @ 22 psi (1-5 bar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* specifications for CENTRA fitted with UV and optional deionization and microfilter.

Without the deionization cartridge, the CENTRA will provide RO, permeate-grade III water with greater than 95% rejections of organics. TVC levels will typically be less than 5 CFU/ml and TOC less than 100 ppb. With the microfilter, TVC will fall typically to less than 1 CFU/ml and there will be particle removal to 0.2 um. specifications are for a system fed with a suitable water supply and installed, operated and sanitized according to the operator manuals.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Claudia Emmanuel 951 51 950 claudia.emmanuel@nmas.no
Monica Laukas 404 40 960 monica.laukas@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding