Elga LabWater Ltd

Vannrensesystem og distribusjonsanlegg - CENTRA-R200

Varenummer: CENTRA-R200
Kort informasjon CENTRA er et integrert system som produserer, kontrollerer, lagrer og distribuerer inntil 200 liter renset vann per time. Renseteknikkene i Centra er omvendt osmose, UV-foto-oksidasjon og avionisering enten i form av EDI eller ionebyttere.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Brosjyrer
  • Spesifikasjoner

Produksjon og distribusjon av rent vann i en og samme enhet

CENTRA har revolusjonert måten store mengder rent vann blir produsert, lagret og distribuert på. CENTRA R-200 er et komplett vannrense-, lagrings-, kontroll- og distribusjonssystem som produserer Type I (Ultrapure), Type II og Type III rent vann. Med 200 liter per time omvendt osmosemodul og 0,2 um filter.

  • Det kompakte designet gir stort rom for fleksibilitet når det gjelder installasjonssted både for nybygg og ved oppussing. Med sitt lille fortavtrykk er det mulig å plassere CENTRA nærmere laboratoriet, og dermed unngå de kostnadsdrivende og designmessige utfordringene lange rørledningssløyfer representerer.
  • Pålitelig, kontinuerlig tilførsel av rent vann ved hjelp av unike tilgangskontroller, lekkasjedeteksjonssystemer og AV-alarmer. Tilkobling til bygningssystem (BMS) er mulig som et tilvalg.
  • Optimalisert uorganisk vannkvalitet gjennom bruk av in-line renseteknologier. Resirkulert vann blir UV-behandlet, filtrert og (hvis montert) kan forbedres gjennom avionisering.
  • Kapasitet til å produsere 200 liter per time og opptil 30 liter per min er tilgjengelig i distribusjonssløyfen. Vannkvalitetene (renhetene) strekker seg fra RO-permeat til 18,2 MΩ-cm Type 1-vann.
  • Lavt bakterietall oppnås gjennom ventilasjonsfiltrering, spray-ball vannfordeling og glatt indre overflate i reservoaret, kombinert med UV-oksidasjon og 0,2 μm filtrering i sløyfen.

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.
Ekstra spesifikasjoner

 

Product specifications

 

CENTRA R200HFV

 

CENTRA R200

 

    CENTRA R200HR

Dispence flowrate   Up to 38 l/min  up to 18 l/min  up to 38 l/min 
Inorganics (resistivity at 25°C)        Up to 18.2 MΩ.cm *    Up to 18.2 MΩ.cm *   Up to 18.2 MΩ.cm *
Organics (TOC)
 <10 ppb **  <10 ppb **  <10 ppb **
Bacteria 
< 5 CFU/ml **   < 5 CFU/ml ** < 5 CFU/ml ** 
Particles  0.2 μm filtration  0.2 μm filtration  0.2 μm filtration
Daily usage  Up to 6000 l/day  Up to 6000 l/day    Up to 6000 l/day
Delivery flow rate Up to 38 l/min  Up to 18 l/min   Up to 38 l/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ion-exchange cylinder installed (Nuclear or Hypex grade).
** System to be installed following ELGA LabWater installation guidelines and regularly sanitized.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Claudia Emmanuel 951 51 950 claudia.emmanuel@nmas.no
Monica Laukas 404 40 960 monica.laukas@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding