Håndholdt NIR-instrument - microPHAZIR RX Analyzer

Varenummer: microPHAZIR RX Analyzer
Kort informasjon Bærbart NIR-spektrometer for rask og effektiv råvareidentifikasjon f.eks. innen farmasøytisk industri.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Brosjyrer
Take the power of NIR spectroscopy out of the laboratory and into the warehouse. Pharmaceutical analysis for raw material identification is a critical step in quality assurance that has tremendous impact on customer safety and speed and cost of production. With the Thermo Scientific™ microPHAZIR™ RX Analyzer, pharmaceutical manufacturers can obtain reliable material identity verification on-site within seconds.The microPHAZImicroPHAZIR-Spec-Sheet.pdfR RX Analyzer provides a portable NIR tool to meet regulatory requirements, improve product quality, cut manufacturing costs and reduce supply chain risk.

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Melina Visur 993 22 739 melina.visur@nmas.no
Morten Sandell 909 56 253 morten.sandell@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding