IUL S.A.

Eddy Jet 2 Spiralplatespreder

Varenummer: IUL 90003800
Kort informasjon Spiralplatesprederen Eddy Jet 2W vil forenkle og standardisere fortynningsarbeidet, samt redusere forbruket av petriskåler.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter

Spiralplatespreder - Eddy Jet 2

Fortynningen skjer automatisk ved at ufortynnet væskeprøve blir fordelt på en roterende agarskål i et spiralmønster. Utsåingen starter i sentrum av petriskålen, og under prosessen skjer en logaritmisk reduksjon av væskevolumet fra sentrum og mot ytterkanten av  skålen. Til utsåingen benytter maskinen patenterte, sterile engangs mikrospisser. En spiralplatespreder er en alternativ metode til de tradisjonelle seriefortynningene som blir benyttet for å kvantifisere antall bakterier i vannprøver, matvarer og til testing av farmasøytiske produkter. Spirlateknikken er en godkjent og validert metode, se ISO 7218/ AOAC 977.27/ FDA (BAM Ch.3).

Fordelene med Eddy Jet 2W er

  • Standardisert utsåingsteknikk
  • Mindre arbeids- og tidkrevende prosedyre
  • Redusert forbruk av petriskåler
  • Fri for kysskontaminering
  • Ingen bruk av desinfeksjonsmidler

Eddy Jet 2W automatiserer, standardiserer og effektiviserer plateinokulasjoner med sin patenterte krysskontamineringsfrie teknologi. Brukergrensesnittet er intuitivt, og installasjonen er enkel. Til hver prøve blir det brukt en splitter ny steril mikrospiss, og akkurat dette gjør at prøvehåndteringen ikke forårsaker krysskontaminering.

I Eddy Jet 2W blir det ikke benyttet desinfeksjonsmidler, og i praksis betyr det at muligheten for falske negative resultater som skyldes rester av desinfeksjonsmidler er eliminert.

Ved å bruke 150 mm agarskåler er det mulig å lage en enda større konsentrasjonsgradient på en enkelt plate, den utgjør et konsentrasjonsområde tilnærmet 5 log10.

Et annet bruksområde er inokulering av agarskåler for bruk til AST for Kirby-Bauer-testing.

Avlesningen av skålene kan du f.eks. gjøre med kolonitelleren SphereFlash®.

For å ivareta sporbarhet er tilkobling av barkodeleser og printer løsningen. Det er USB- og Ethernet-tilkoblinger som gir mulighet for tilkobling datamaskin eller minnebrikke for oppgraderinger.

 

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding