IUL S.A.

Haloes Caliper - Optisk soneavlesning

Varenummer: IUL 9000900
Kort informasjon Resistensbestemmelse - apparat for presis soneavlesning med oppløsning på 100 µm.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
Haloes Caliper er et utmerket hjelpemiddel når hemmingssoner skal avleses
  • Forstørrelse: x2,25 
  • Måleområde 0-35mm 
  • 100 µm oppløsning
  • Ingen parallelaksefeil

Med Haleo Calipers skjermlinsesystem unngår man ved hjelp av vertikal avlesningsteknologi at sonene leses av for trangt . Et roterende presisjonshjul blir dreiet manuelt mens instrumentet nøyaktig måler størrelsen på hemmingssonen Resultatet vises tydelig på en digital skjerm.

Video som viser soneavlesning med Helio Caliper

  

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Ann Elin Espeseth 991 65 525 Ann.Elin.Espeseth@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding