IUL S.A.

Smart Dilutor W med 1 pumpe, flaske

Varenummer: IUL 90007900
Kort informasjon Smart Dilutor W utfører gravimetrisk fortynning og dispensering, med presis prøveinnveiing og tilsetning av korrekt mengde fortynningsmedium. Finnes for tilkobling til både medieposer og flasker.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
Smart Dilutor W er utstyrt med presis veiecelle og kraftige peristaltisk pumper som optimaliserer gravimetriske fortynninger / væskedispensering.

Smart Dilutor W veier prøven, beregner nøyaktig mengde buljong nabsert på fortynningsfaktoren og tilsetter buljongen. Prøven er nå klare til homogenisering og for videre testing.

Rask, presis og sporbar

  • Vektoppløsning 0,01 g
  • Maksimal totalvekt 2400g
  • Passer til både medieposer og/eller flasker
  • Opptil 6 pumper
  • Fortynningsnøyaktighet <1%
  • Leveringshastighet 950 ml / min
  • Poser på 80 og 400 ml 

Brukervennlighet - Alle funksjoner og innstillinger er tilgjengelige via et berøringspanel med ett selvforklarende brukergrensesnitt, 2-punkts kalibrering tar kun noen få sekunder.

Fleksibilitet - Instrumentet gir mulighet for en rekke muligheter inkludert bruk av fortynningsmedium, sammenkobling av to pumper for å få ekstra fortynningshastighet, væskedispensering. Fortynningsmedier kan kjøres fra alle medieposer eller ISO 4796 lokkflasker.

Tilkobling og sporbarhet - For å ivareta sporbarhet gjennom hele prosessen er det mulig å koble til en strekkodeleser, tilkobling til LIMS-system og skriver er også mulig. Registreringer: dato, tid, operatør ID, Prøve ID, prøvevekt, fortynningsfaktor, ID fortynningsmedium, totalvekt og slutt-nøyaktighet, samt siste kalibreringsdato (IUL barcode reader connection)

I samsvar med ISO 7218 under gitte forhold.

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Ann Elin Espeseth 991 65 525 Ann.Elin.Espeseth@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding