Kjeltec™ 8400 - Automatisert destillasjonsenhet med prøveveksler

Varenummer: TEC 60063880
Kort informasjon Kjeltec™ 8400 med 20 posisjoners prøveveksler - det trygge instrumentvalget for kvantitativ analyse av protein og nitrogen med referansemetoden Kjeldahl.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Brosjyrer

Kjeltec™ destillasjonsenheter er laget spesielt med tanke på Kjeldahlanalyser, men blir også brukt til andre kjemier hvor dampdestillasjon inngår.
Felles for Kjeltec™ modellene er kontrollert tilførsel av damp, intelligent kjølevannsystem og med temperaturkontroll av destillatet, automatisk rørtømning og patetentert SAfe-teknologi. Alt dette er funksjoner som enten øker sikkerheten eller eliminerer feilkilder i destillasjonstrinnet.

 Kjeltec™ 8400 med prøveveksler for 20 rør

Automatisk destillasjonsinstrument som har innbygd dampgenererator og kolorimetrisk titrator. Instrumentet tilsetter vann, lut og forlagsløsning (borsyre) og tømmer prøverøret automatisk. Alle kjemikalietankene – vann, lut, borsyre og spill - er utstyrt med nivåsensorer.

Analyserer dere gjennomsnittlig 20 prøver eller mer  pr. dag vil prøveveksleren være en lønnsom investering, den frigir arbeidskraft og bidrar til økt effektivitet på laboratoriet. 

Sikkerheten er viktigst

I Kjeldahlanalysen er meget korrosive kjemikalier i bruk og i tillegg er de varme. Det krever at instrumentene har innebygde løsninger som gir operatøren optimal beskyttelse mot kjemikaliene. Her er noen eksempler på sikkerhetsfunksjoner

  • Sikkerhetsdøren må være lukket for å starte en destillasjonsprosess
  • Prøverøret må være korrekt plassert i instrumentet før destillasjonen vil starte
  • SAfe – spesiell blandeprosedyre som reduserer den eksoterme reaksjonen som oppstår når syre og lut blir blandet
  • Kjølevannstilførselen blir overvåket og hvis destillatet blir for varmt, og stopper instrumentet
  • Trykket i dampgeneratoren blir konstant overvåket, sammen med væskenivået i alle kjemikalietankene. Instrumentet blir stoppet hvis en av sensorene blir aktivert
Kolorimetrisk titrering – kompromissløs nøyaktighet

I Kjeltec™ 8400 skjer destillasjon og titrering samtidig. Titrersystemet er basert på kolorimetrisk måling som meget presist detekterer endepunktet for en kjemisk reaksjon. Metoden er rask, meget nøyaktig og svært stabil over tid, og har ingen tidkrevende og gjentagende kalibreringsprosedyrer.
Titrerbegeret blir renset automatisk med faste intervaller og titratoren er bygget for å unngå luftbobler.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding