Pyrol AB

Analytisk Pyrolyse til GC og GC-MS, Pyrola 2000

Varenummer: PYR PYROLA 2000
Kort informasjon Analytisk pyrolyse utvider bruksområdet for GC og GC/MS til å omfatte inhomogene, mørke, ikke-flyktige forbindelser og materialer i fast form.
 • Produktinformasjon
 • Relaterte produkter
 • Alternative produkter
 • Brosjyrer
 • Spesifikasjoner

Pyrola 2000 er en høytytende pyrolyseenhet som kan brukes på enhver GC eller GC/MS for å gi detaljerte opplysninger om ikke-flyktige materialer og forbindelser. I pyrolyseenheten blir ikkeflyktige materialer termisk brutt ned i en inert og oksygenfri atmosfære. Prøvene kan være uløselige, mørke, ikke homogene, eller inkludere syntetiske og naturlige polymerer slik som vulkanisert gummi, harpiks og kompositter. Papir, kull, tekstiler og maling er alle eksempler på materialer som er velegnet for analyse med GC/GCMS-pyrolyse.

I Pyrola 2000 blir prøven plassert direkte på platina filamentet og utsatt for en kraftig strømkilde. I løpet av 8 ms blir den varmet opp til temperaturer fra 800 til 1400°C. Den raske oppvarmingstiden gir høyere presisjon og mindre «sekundære effekter» sammenlignet med tradisjonelle pyrolyseteknikker. Pyrola 2000 kan samtidig pyrolysere samme prøven flere ganger med korte og presise temperaturpulser. Dette gir vesentlig flere detaljer om prøven og forenkler tolking av kompliserte materialer.

Pyrolyse er en teknikk for både kvalitative og kvantitative analyser, og under finner du noen eksempler på materialer hvor teknikken egner seg

 • Papir
 • Rettsmedisinske prøver
 • Plast
 • Gummi
 • Lim
 • Maling
 • Tekstiler
 • Kull
 • Laminater
 • Overflatematerialer
 • Geologiske prøver
 • Næringsmidler
 • og mye mer

Pyrola 2000 blir levert med kontrollenhet, optisk kabel og Windows basert programvare kan monteres på alle modeller av gasskromatografer.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding