ChemReactorer

Varenummer: ChemReaktor
Kort informasjon ChemReactors er en serie med høyt ytende prosessreaktorsystemer i skala fra 15 til 252 liter i temperaturområder fra –80 til 200 C
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Spesifikasjoner

ChemReactors er en serie med høyt ytende prosessreaktorsystemer i skala fra 15 til 252 liter i temperaturområder fra  –80 til 200°C 

Alle ChemReactors skreddersys og tilpasses for ulike behov i nært samarbeid med brukeren.  Reaktor, glassdeler og alle tilhørende opsjoner og komponenter monteres i en syrefast stål stillas med Büchi’s fleksible ”büchiflex” system som garanterer stressfrie og vakuumtette glasstilkoblinger. 

Glassreaktorene som fåes i 15, 30, 60 eller 100L volumer, leveres med kraftig borosilikat kuppelformet glasslokk som gir 100% innsyn i reaksjonsblandingen.  Stålreaktorene som er glassbelagte fåes i 15, 30, 60, 101, 162 og 252L volumer med flat glassbelagt stållokk.  Lokkene for begge utgavene har 8 åpninger med bl.a. en DN75 ”quick action closure” som gjør det enkelt å tilsette reagenser og fastestoffer.  Lokkene har i tillegg innganger for tilkobling av inert gass, pH sensor, nivåmålingsutstyr, prøvetagningsutstyr, baffle med integrert temperaturføler, mm.

 

Røremotorene er eksplosjonssikre iht Ex II 2G EEx e II T4.  Rørehastigheten kan reguleres trinnløs vha manuell bryter eller vha en elektronisk regulator i eller utenfor EX-området.  En to-delt 3 blad glass– eller polymer belagt impeller og baffel med integrert temperaturføler sørger for effektiv røring, selv ved røring av små volumer.  Minimum rørevolum i 30L, 60L og 100L reaktorene er så lite som 2L! 

 

Bunnventilene i reaktorene er enkle å demontere og rense, samtidig som de har ingen dødvolum. En hendig reaktorheis med stålkabler gjør det enkelt å senke og heve reaktoren i forbindelse med viderebehandling av produkt, rengjøring, inspeksjon, vedlikehold, mm.  Bunndelen av reaktorene leveres med fastmontert stativ med 4 hjul som gjør det enkelt og trygt å flytte reaktorene.  Utforming av reaktorkappen gir suveren varmeoverføring, samtidig som området rundt bunnventilen er oppvarmet. 

 

ChemReactors kan ellers tilpasses med et utvalg av vertikale eller horisontale kondensere i glass, varmevekslere i SiC, føde- og mottagerkolber, faseseparatorer, destillasjonskolonner, vakuum/nitrogenmanifolder, ventiler, sensorer, doseringspumper, vakuumpumper, prosesskontroll- og prosessovervåkingsinstrumenter, mm.

 

Tilbehør for ChemReactors og kundetilpassede glassoverbygg for storskala produksjon:

Büchi leverer i tillegg et utvalg av gass scrubbere (gas scrubbers), blandereaktorer (mixing vessels), Nutsche filtre (nutsch filters), varmeveklsere (heat exchangers), destillasjonsanlegg, produktpumper og glassbelagte stålreaktorer med glassoverbygg tilpasset fullskala produksjon med volumer fra 400 til 10.000L.

Mulighetene er nesten ubegrenset og Büchi Glas Uster er derfor den prefererte samarbeidspartneren når kjemisk og farmasøytisk industri planlegger og bygger produksjonsanlegg. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat hvis dette kan være av interesse.

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.
Produktnavn
ChemReactorer
Varenummer
ChemReaktor

Kontaktperson(er) til dette produktet

Rune Hofsløkken 922 61 864 rune.hofslokken@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding