• Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Spesifikasjoner

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.
Produktnavn
Exhaust bottle for autoklav SS-320/SS-325
Varenummer
TOM P-233521002

Kontaktperson(er) til dette produktet

Ann Elin Espeseth 991 65 525 Ann.Elin.Espeseth@nmas.no
Kristin Henriksen 922 35 540 kristin.henriksen@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding