Beckman Coulter

Stem-Trol Control Cells 10t IVD & CE

Varenummer: IM3632
Kort informasjon
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter

Stem-Trol™ Control Cells
Dette er konserverte KG-1a celler som er blitt modifiserte og stabiliserte (patentert prosess) for å uttrykke CD34 klasse III epitoper og CD45 antigenet i tetthet som etterligner normale humane hematopoetiske progenitorceller (HPC). Produktet kommer klart til bruk. COULTER® Stem-Trol™ Control Cells gir en antistoff-antigen positiv kontroll for farging av CD34 og CD45 til flowcytometriske studier. Konsentrasjonen av cellesuspensjonen er nøye kalibrert, og kan dermed også benyttes som en internkontroll for verifisering av absolute count for CD34+ HPC analyse.

Antall tester: 10 (1 vial)
Regulatorisk status: IVD & CE

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Sigurd Skålvoll Borgen 928 64 915 sigurd.borgen@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding