GC - kurs 25. til 27. mars 2019 - Teori og praktiske oppgaver

GC-kurs nr. 48 

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid, der vil det bli lagt størst vekt på den praktiske siden av GC-kjøringene.

Tid og sted
Mandag 25. - onsdag 27. mars

Kurset går over 2 ½ dager og begynner mandag kl. 12.00 og avsluttes onsdag kl. 15.45

Økernveien 121 på Økern i Oslo
Offentlig kommunikasjon: T-Bane til Økern eller Hasle stasjon. 

Foreleser
Professor Einar Jensen fra Universitetet i Tromsø, samt personell fra Nerliens Meszansky AS
Informasjon får du hos Laila Klemetsen Rogstad eller telefon 959 97 374

På kurset vil du i tillegg til forelesninger også få praktiske råd om vedlikehold/reparasjon av et GC-instruments vitale deler, analyse av utleverte prøver på GC samt arbeide i grupper med utleverte oppgaver og med resultat fra lab.

I løpet av kurset vil følgende tema bli gjennomgått
 • Generell kromatografisk teori anvendt i gasskromatografi (GC)
 • Hvilke forbindelser kan analyseres ved hjelp av GC
 • Ulike derivatiseringsteknikker for å gjøre substanser mer egnet for GC-analyse
 • Hvilke mobilfaser (bæregasser) kan vi velge mellom. Hvilke kvaliteter bør vi velge, ulike gassers evne til å lage smale kromatografitopper, kompatibilitet med detektor.
 • Injeksjonsteknikker
   - Sammenheng type prøve/valg av tekniker
   - Hvordan sikre at det som kommer inn på kolonnen er representativt for det som er i prøven
   - Head Space injeksjon
   - Fordampningsinjektor Split/ splitless eller  PTV (Programable Temperature Vaporizer)
 • Kolonnevalg. I all hovedsak vil vi diskutere bruk av kapillarkolonner (WCOT). Vi skal gå gjennom valg av lengde, indre diameter, tykkelse av stasjonærfase film, KRI systemet og hvordan vi bruker McReynolds systemet for å velge optimal stasjonærfasekjemi
 • Ulike detektorer for GC – fordeler og ulemper

Preliminær timeplan for kurset

Påmelding

Pris kr 7 900. Bindende påmelding innen 8. mars 2019

Klikk her for å melde deg på

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Laila Klemetsen Rogstad - telefon 959 97 374 | Eric W. Tollnes - telefon 905 18 428