GC-MS kurs 2019 - Teori og arbeid med praktiske eksempler

Kurset er merkenøytralt med en blanding av forelesninger, praktiske oppgaver i grupper og i laboratoriet, og passer for alle som jobber eller skal jobbe med GC-MS. Kurset starter med en kort oversikt om hvordan bruke GC instrumentet på en optimal måte, og deretter går vi gjennom grunnleggende prinsipper i massespektrometri med fokus på singel og trippel kvadrupol instrumenter med EI og CI ionekilder.

Tid og sted

11, 12 og 13. november

Kurset går over 2 ½ dager. Vi starter mandag kl. 12.00 og avslutter kl. 16.00 onsdag.

Nerliens Meszansky AS
Økernveien 121- 3 etg. 
0579 Oslo
Telefon: 22 66 65 00

Foreleser 

Professor Einar Jensen fra Universitetet i Tromsø, samt personell fra Nerliens Meszansky AS

Påmelding

Fristen for påmelding er senest 16. oktober 2019. Klikk her for å melde deg på kurset

Læringsmål

Har du ingen eller liten erfaring med GC-MS, skal du etter å ha fulgt kurset ha kunnskap om hvordan GC-MS kan brukes til å identifisere og kvantifisere kjente og ukjente organiske forbindelser, hvordan man setter opp en GC-MS metode og hvordan man gjennomfører enkel vedlikehold og feilsøking.

Læringsutbytte

Kurset gir kunnskap om alle deler av et GC-MS system. I GC-delen av kurset gir vi en kort innføring i kromatografisk teori tilpasset GC, valg av bæregass, ulike injeksjonsteknikker og valg av kolonner. Derivatisering av forbindelser for å gjøre de mer egnet for GC-MS analyse vil og bli diskutert.

I MS-delen av kurset vil generell oppbygging av et massespektrometer presenteres, virkemåte og fordeler/ulemper av ulike ionekilder (EI og CI) skal drøftes og ulike massefiltre vil bli presentert, men hovedfokus vil være instrumenter av kvadrupol type.
På laboratoriet demonstrerer vi bl.a. hvordan man kjører prøver, gjennomfører biblioteksøk, utfører daglig tuning, vedlikehold og feilsøker et typisk GC-MS instrument.

Du vil og få god kunnskap om bruk av GC-MS (og GC-MS/MS) i kvantitative og kvalitative (identifisering, strukturoppklaring) analyser. De grunnleggende regler for tolking av spektra skal også gås gjennom. Noe av det vi går gjennom her er:

  • Beregne antall C-atom i et molekyl vha 12C/13C forholdet
  • Vurdere om et molekyl inneholder C, N, O, Cl, Br, m.fl. (og evt. hvor mange)
  • Oversikt over vanlige m/z verdier og hvordan dette kan brukes i tolking av spektra
  • Oversikt over vanlige nøytrale tap og hvordan dette kan brukes i tolking av spektra
  • Beregne elementsammensetning av et organisk molekyl
  • Beregne antall dobbeltbindingsekvivalenter i et organisk molekyl
Ferdigheter

Etter å ha fulgt kurset vil du vil ha en god forståelse om bruk av GC-MS og de muligheter og begrensninger denne teknikken har. Du vil på egenhånd være i stand til å designe analysemetoder basert på GC-MS – valg av injeksjonsteknikk, valg av kolonne, temperaturprogram for best mulig separasjon av komponenter i en prøveblanding, valg av ionekilde og MS-betingelser: Full Scan (FS), Selected Ion Monitoring (SIM), Multiple Reaction Monitoring (MRM), mm. I kurset skal ferdighetene øves inn vha gruppearbeid og ved kjøring av kjente og ukjente prøver på GC-MS.

Mulighet for studiepoeng

Erfaringsmessig har enkelte studenter som har fulgt våre kurs fått godkjent 1-2 studiepoeng som de kan bruke som en del av sin master- eller PhD-grad. Hvis dette er interessant må følgende gjøres:

  1. Du får en detaljert skriftlig oversikt over innhold i kurset samt læringsmål, ferdigheter og generell kompetanse.
  2. Din veileder må attestere at kurset er relevant for din master eller PhD, både mhp omfang og nivå.
  3. Du søker studieseksjonen ved ditt lærested om å få godkjent 1 eller 2 studiepoeng. Kursoversikt og attest fra veileder må legges ved.
Detaljert kursprogram

Klikk her for kursprogram 2019

Ta gjerne kontakt med Laila Klemetsen Rogstad via e-post laila.klemetsen.rogstad@nmas.no eller mobil 959 97 374