SalivaPOD norskutviklet spyttprøvetaker


En ny valideringsstudie utført ved St. Olavs Hospital viser at spyttprøver samlet inn ved hjelp av SalivaPod-prøvesamleren fra ConceptoMed gir testresultater med sammenliknbar nøyaktighet som ved tradisjonelle nasofarynksprøver.

SalivaPOD norskutviklet spyttprøvetaker

Utvidet bruk av spyttprøver kan spare ressurser ved sykehusene

– anbefaler rutinebruk SalivaPOD i primærhelsetjenesten. 

Resultatene fra valideringsstudien viser at SalivaPod kan være et komplementerende prøvetakingsprodukt og dermed føre til en endring i dagens prøvetakingsstandard. Dette er positivt for pasienten da SalivPod er en ikke-invasiv metode og dermed en mer behagelig prøvetakingsmetode.  

"​Det var meget godt kvalitativt samsvar mellom spytt- og hals-/neseprøver. Dette har også vært vist i tidligere studier for flere ulike luftveisvirus. Spyttprøve tatt om morgenen, før tannpuss og inntak av mat og drikke, ga best resultater og anbefales som førstevalg."

Fra valideringsstudien.

Valideringsstudien kan leses i sin helhet her.

Se intervju med Andreas Christensen, M.D. PhD - Overlege Avd. Medisinsk Mikrobiologi, St. Olavs Hospital Trondheim Universitetssykehus og Christian Mide, M.D. Spes. Allmennmedisin CEO, ConceptoMed AS her.

Fordeler med bruk av SalivaPOD™ for pasient og for helsepersonell

SalivaPOD™ standardiserer innsamlet spyttvolum og viskositet for PCR-analyse, med kontrollert og presis titrering av optimalt spyttvolum før tilblanding i et kompatibelt 16mm diameter UTM-rør. Risiko for forurensning og falske positive resultater er betydelig redusert.

Tilbakemeldingen fra norske laboratorier som har brukt SalivaPOD™ til innsamling av spytt, er at materialet (1ml spytt + 3ml Copan UTM®) er veldig lett å jobbe med, og at det egner seg godt til både automatisk og manuell pipettering.
Det er altså ikke behov for å fjerne swab-deler forut for ekstraksjonsprosedyren.

Beskrivelse, informasjon og fordeler

 • Reduserer arbeidsmengden for helsearbeidere og smittesporingsteam
 • Reduserer test-ubehag og forbedrer etterlevelse i test- og sporingsarbeidet
 • Reduserer behov for personlig beskyttelsesutstyr og tidsbruk
 • Enkel i bruk ved spyttprøvetaking i hjemmet
 • Ingen søl eller kontaminasjon av rørene inn til laboratoriet.
 • Prøven merkes som vanlig med rekvirent-etikett.
 • Ingen fordyrende/tidkrevende forbehandling før ekstraksjon/PCR.
 • Rørene inneholder ikke pensel, dette gjør automatisering lettere.
 • Prøvene behandles på samme måte som øvrige neseprøver, når det gjelder manuelle rutiner, ekstraksjon og PCR.
 • Spyttprøvene er blandet i standard UTM-medium, og viskositetsproblemer er nær ikke-forekommende.

SalivaPOD™ kan utgjøre basismetoden for hjemmebasert luftveisdiagnostikk - også i en fremtidig pandemi

 • SalivaPOD™ har blitt brukt til ekstremt effektiv prøveinnsamling i tilknytning til transport, innganger, universiteter, skoler og på arbeidsplasser som en del av test- og sporingsprogrammer, uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr og profesjonelt helsepersonell.

 • SalivaPOD™ lar seg sømløst integrere i en eksisterende PCR-basert, diagnostisk maskinpark som er kompatibel med 16 x 100mm UTM-rør, f.eks. COPAN Italia S.p.A.​​

 • Siden UTM™-røret fra Copan verken inneholder kuler eller svaber, er det ingen deler som må fjernes i forkant av ekstraksjonsprosessen.

  ​

Her kan du bestille SalivaPOD™

Her kan du bestille UTM fra Copan

Se enkel bruksanvisning her.

Slik bruker Trondheim kommune SalivaPOD (tekstet på 12 språk).

 

Ønsker du å snakke med oss om prøvetaking? 

Ta kontakt med
Martine Abrahamsen
Produktspesialist
Telefon: 41 17 30 57
e-post: martine.abrahamsen@nmas.no