Vi søker en dyktig HR-rådgiver til nyopprettet stilling


Vi søker deg som har praktisk og operativ HR-erfaring, og som ønsker å ta et steg videre til en utøvende HR-rolle der du også inntar et mer strategisk og overordnet perspektiv. Vi ser for oss at du har kjennskap og interesse for hele spekteret av HR prosesser, med et genuint ønske om å utvikle våre medarbeidere og organisasjon videre.

Vi søker en dyktig HR-rådgiver til nyopprettet stilling

Stillingen er nyopprettet og du vil få et overordnet ansvar for å lede, utvikle og gjennomføre selskapets HR-strategi i samarbeid med ledere og øvrige medarbeidere. Vi er en velfungerende organisasjon med mange HR prosesser og systemer på plass allerede, og et godt utgangspunkt for å videreføre, profesjonalisere og forme vår HR-funksjon. 

Stillingstittel: HR-rådgiver
Frist: 31.03.2022
Ansettelsesform: Fast

Ansvarsområder

 • Overordnet ansvar for å lede, utvikle og gjennomføre selskapets HR-strategi
 • Aktiv støttespiller for ledere, både operativt og strategisk, og bistå i utvikling av organisasjonen i våre selskap
 • Videreutvikle bedriftens HR-rutiner og systemer 
 • Planlegge og følge opp kompetanseutviklingen for alle medarbeidere 
 • Forvaltning av personaladministrative rutiner, systemer og løsninger; lovverk, personalhåndbok, lønn og tariffavtaler og administrative rutiner etc. 
 • Bistå i drøftinger og forhandlinger, og være kontaktperson for tillitsvalgte 
 • Bistå i rekruttering, onboarding og offboarding  
 • Følge opp medarbeiderundersøkelser og lede arbeidet for kontinuerlig utvikling av bedriftskultur og arbeidsmiljø 
 • Ansvarlig for HMS-regelverket, oppfølging av dette og delta i AMU  mm

Kvalifikasjoner

 • Minimum Bachelor utdanning inn HR/organisasjon/ledelse
 • Minimum 3 års operasjonell HR erfaring i kompetansebedrift, gjerne fra nordisk virksomhet
 • Kjennskap til arbeidsrettslige problemstillinger  
 • Solid bruker av og innsikt og interesse for HR-systemer
 • Meget gode norsk- og engelsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi ser for oss at du trives i en eksponert og selvstendig  rolle, der du får gode muligheter til å påvirke og forme vår HR-funksjon i takt med vår videre vekst. Der du bidrar til et positivt og inspirerende arbeidsmiljø som fremmer samarbeid på tvers av organisasjonen.  Du er sannsynligvis en god relasjonsbygger og har gode formidlings- og kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig. Du er nøyaktig, strukturert og har god gjennomføringsevne. Kjenner du deg igjen som en som tar initiativ, er selvgående, involverer og evner å få folk med deg på utviklings- og endringsinitiativ, er det kanskje nettopp deg vi søker.

Vi tilbyr
En nyopprettet og spennende stilling med store muligheter for å påvirke det strategiske HR-arbeidet i bedriften. Du blir en viktig bidragsyter i vår vekststrategi og en nøkkelspiller i selskapets videre utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av god takhøyde og engasjement.
Stillingen rapporterer til Adm. dir., og vil ha tett samarbeid med ledere og øvrige medarbeidere. 

Høres dette spennende ut? 
Søk via søknadslenken så behandler vi dine opplysninger ihht. GDPR.

Søknadslenke her.
 
Om oss
Nerliens Meszansky AS er en av Norges største distributører av instrumenter og forbruksutstyr, og har i mer enn 100 år markedsført og levert utstyr til alle typer laboratorier innen helse, forskning og industri. Selskapet tilbyr sine kunder en norsk portal til verdensledende produsenter, og deres ansatte har høy faglig kompetanse innen et bredt fagområde og kan veilede kundene til beste løsning for deres behov. Nerliens har en stor serviceorganisasjon for sikker og problemfri drift. Gjennom datterselskapet, Nordic Biolabs AB, har selskapet markedstilgang i Sverige, Danmark og Finland.