Rutinemessig lekkasjetesting av pipetter vil sikre kvalitet mellom kontroll og kalibrering


Brand sin lekkasjetester for pipetter er et godt verktøy for å periodisk sjekke om dine pipetter er tette. En pipette som lekker i kon eller pakning vil påvirke ditt resultat.

Rutinemessig lekkasjetesting av pipetter vil sikre kvalitet mellom kontroll og kalibrering

Vi kjenner oss alle igjen, vi har levert inn våre pipetter til kalibrering og førkontroll. Førkontrollen viser et stort avvik i forhold til hva våre akkrediterte metoder tillater. Spørsmålet er, når ble denne pipetten ut av kalibrering? Sannheten vil man sjelden finne tilbake til,  kanskje må man forkaste produkter eller resultater på grunn av disse avvikene?

Når pipetter er ute av kalibrering er årsaken i mer enn 95% av tilfellene at det lekker ett eller annet sted. 

Årsakene til lekkasjer kan være: 

  • Feil pipettespiss til rett pipette, eller motsatt (i de fleste tilfeller er original spiss best, men det finnes unntak) 
  • Utslitt kon som ikke tetter mot spiss / lekkasje mellom kon og spiss
  • Herdet fett på pakning eller sprukket pakning som ikke tetter mot stempel
  • Urenheter og smuss som har kommet inn i pipetten

Ved hjelp av en enkel kontroll, kan man enkelt finne ut om en pipette lekker,  trenger rens eller må kalibreres.  Invester i en  Pipette Leak Testing (PLT) unit fra BRAND. 

Videoen under viser hvor lett den er i bruk.  

Skulle du få indikasjon på at pipetten er lekk, er følgende flytskjema fint å ha for å vurdere videre prosess.  

Kanskje kan du i til og med kan vurdere å øke intervallet mellom kalibreringer, hvis du kan vise til daglige lekasjetester?

Hva sier DIN EN ISO 8655?

Instrumentet fungerer stand alone, men med programvaren PLT connect vil testene også være dokumentert på PC.
Programvaren må kjøpes separat. 

Produkter

Brand PLT unit Inkludert strømforsyning og adapter for en kanals pipetter både med og uten spiss. 

4 kanals adapter for PLT unit Tilbehør for å effektiviserer testing av multikanalspipetter. 

Filter, PE, for pipette adapter PLT unit 10 stk Beskyttelsesfilter for PLT enheten. 

PLTconnect software Software for dokumentasjon av testing. 

Dokumenter

Brosjyre -PLT unit​ 

Tech note: Monitoring test equipment for air displacement pipettes