Helse Fonna satser stort på helautomasjon med ny WASPLab


I september kunne Helse Fonnas mikrobiologiske avdeling erklære den nye WASPLaben, som er installert av Nerliens Meszansky, for åpnet.

Helse Fonna satser stort på helautomasjon med ny WASPLab

Markering av Helse Fonnas nye WASPLab: (t.v.) Kristin Henriksen salgssjef i Nerliens Meszansky, Andrea Nobile Business Development Manager i Copan Group, Trine C. Bertelsen Funksjonsleder ved Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna, Alice Imperadori Laboratory Application Specialist i Copan Group og Andreas F. Mjøen ved Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna.

– Vi opplever allerede at WASPLab har gitt store kvalitetsgevinster og forenklet arbeidsprosesser. Når vi etter hvert får mer erfaring i bruken av WASPLab og får tatt i bruk alle programvarene til beslutningsstøtte, ved avlesning av prøver, så håper vi å kunne effektivisere arbeidsprosessene ytterligere, sier Trine Cecilie Bertelsen Funksjonsleder ved Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna HF.

Anbudet og leveransen gikk til Nerliens Meszansky AS og Copan i 2020. I mars 2021 startet installasjonen og i august 2021 ble WASPLab satt i drift i nytt laboratorium.

Arbeider med WASPLab: Lene A. Bøen og Hilde V. Hansen ved Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna.

På besøk hos Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna: (bak t.v.) Kristin Henriksen salgssjef i Nerliens Meszansky, Andrea Nobile Business Development Manager i Copan Group, Heidi Smee Produktsjef i Nerliens Meszansky, Walelgne Y. Mekonnen, Hilde V. Hansen, Eva Helen Vindene, Åsa B. Opheim, Trine C. Bertelsen Funksjonsleder ved Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna, Andreas F. Mjøen, (foran t.v.) Lene A. Bøen, Evy D. Tjelle, Tiril Knuten ved Medisinsk mikrobiologi Helse Fonna og Alice Imperadori Laboratory Application Specialist i Copan Group.

– Med den nye WASPLaben håper vi etter hvert å kunne tilby fæces diagnostikk, infeksjonsserologi og annen parasittologi, og at vi kan ha et tilbud til primærhelsetjenesten, sier Bertelsen.

Målet
Målet med WASPLaben for Helse Fonna er å frigi personalressurser, slik at de kan utvide tilbudet, innen molekylær diagnostikk og kanskje etter hvert tilby analyser til primærhelsetjenesten.

– Helt fra starten av ble det lagt tydelige føringer og forventninger til effektiviserings- og kvalitetsgevinster. Ønsket var økt aktivitet i form av et bredere analyse repertoar og et utvidet tjenestetilbud, samt forbedret kvalitet og kortere svartider. Dette skulle gjennomføres uten en økning i personalressurser, sier Bertelsen.

For å imøtekomme dette ble det iverksatt en strategisk plan som innebar å utføre høyest mulig grad av automatisering og digitalisering, og ta i bruk robot- og smartteknologi der det var mulig og hensiktsmessig. Dermed gikk Helse Fonna etter hvert ut med et anbud på, blant annet, en bakteriologisk automasjon. 

Helse Fonnas nye WASPLab.

Samarbeid
WASPLab-prosjeket har vært et samarbeid mellom Helse Fonna HF, produsenten Copan som har hatt en representant tilgjengelig i Haugesund under installasjon og Nerliens Meszansky ved produktsjef Heidi Smee og applikasjonsspesialist Ann Elin Espeseth.

– Vi setter stor pris på at Helse Fonna valgte oss i prosessen med å sette opp den omfattende installasjonen av WASPLab fra Copan og ser frem til videre samarbeid, sier produktsjef Heidi Smee i Nerliens Meszansky AS.

 

 

FAKTA:

  • Medisinsk mikrobiologi (MMB) er en del av Avdeling for Laboratoriemedisin Helse-Fonna og yter laboratorietjenester til Haugesund, Odda og Stord sjukehus, samt til Revmatismesjukehuset (privat sykehus).
  • Medisinsk mikrobiologi er ett av seks laboratorier i Avdeling for Laboratoriemedisin. Fire av de seks laboratoriene er nå lokalisert i den nye sykehusfløyen. De to resterende er lokalisert på Stord og Odda sykehus.