Ultrafryser fra NuAire - ny modell

-80°C - Blizzard ultrafryser gir de ypperste lagringsforholdene for biologisk materiale og vaksiner.
Det nyeste tilskuddet av ultrafryser i Blizzard serien fra NuAire er Modell NU-99729VFT. Blizzard -80°C ultrafryser gir de ypperste betingelsene for lagring av prøver som for eksempel
 • Stamceller
 • Blod- og vevsprøver
 • Vaksineampuller

Brukeren kan velge mellom to driftsmoduser, enten “high performance” for avansert temperaturkontroll eller “energy saving” for en mer energibesparende ultrafryser. Et selvforklarende kontrollpanel gir trygghet for at prøvene har de innstilte temperaturbetingelser.

Intuitiv betjening via stor berøringsskjerm i døren

NU-99729VFT har en stor berøringsskjerm som kan vise sanntids- og historiske temperaturdata, prøveoversikt, alarmer og mulighet for passordstyrt brukertilgang. Alt med tanke på å sikre prøvene på best mulig måte.

 • Dokumentasjon - Grafisk framstilling av temperaturloggen for de to siste timene.
 • Kontroll og oversikt - Du har nå mulighet til å ha oversikt og spore hvilke prøver som til enhver tid er lagret i fryseren. 
 • Historikk - Via skjermen får du tilgang til historiske temperaturdata for opptil 10 år, og mulighet til å eksportere utvalgte data.
Meget gode lagringsforhold 
 • Minimalt kuldetap – ytterdøren har 4-dobbelt pakningssystem og innerdørene har enkeltpakning
 • Veggene er isolert med VIP (vakuum isolerte plater)
 • For å hindre isdannelse er kantene på ytterdøren utstyrt med varmeelementer 
 • Varslingssenter med audiovisuell alarm
 • Plass til 20 racks – 500 bokser á 50mm
 • Innvendig volum - 729 liter