Revolusjonerende metode for spyttprøvetaking

Pressemelding

Ledende distributør og norsk helseteknologiselskap med revolusjonerende metode for spyttprøvetaking


Oslo og Ballstad, 6. november 2020

Mange kvier seg for å la seg teste med såkalt dyp nese-halsprøve. Norske ConceptoMed lanserer nå et enkelt og trygt alternativ. Produktet SalivaPOD™ kan også tas i bruk av testpersonene selv, utenom kostnadskrevende teststasjoner med helsepersonell i fullt beskyttelsesutstyr.

Prøvetaking med nese-halsprøve har også blitt trukket frem som svært ressurskrevende. Flere land i Europa, deriblant Storbritannia og Frankrike, ser nå på analyse med spytt som et godt alternativ/supplement.

Behovet for en smertefri, men likevel lukket og smittefri kjede mellom prøvetaking og analyse er bakgrunnen for at helseteknologiselskapet ConceptoMed AS den seneste tiden har jobbet med et nytt og revolusjonerende produkt for spyttprøvetaking - SalivaPOD™.

SalivaPOD™

SalivaPOD™ er enkel og behagelig i bruk og egner seg for både hjemmebruk og i forkant av besøk hos profesjonelle helseaktører, og vil dermed kunne være en viktig bidragsyter til økning av testkapasitet og effektivisering av smittesporingsarbeidet, samt redusert bruk av helsepersonellressurser, sier daglig leder i ConceptoMed AS, Christian Mide.

Spyttet overføres med et tynt munnstykke og isoleres i et mellomkammer under transport til returpunkt/behandler. En lukket kjede hindrer søl og smitterisiko. Spyttprøvetaking skal kunne utføres effektivt og i stor skala innenfor dagens laboratorieinfrastruktur.

Samarbeider med ledende distributør

Nerliens Meszansky AS er en norskeid ledende leverandør av kvalitetsprodukter til laboratorier innen helsevesenet. De er også den norske distributøren for italienske Copan, verdens største produsent av UTM-rør (Universal Transport Medium for virus). Nerliens Meszansky AS vil nå introdusere kombinasjonen SalivaPOD™ og Copan UTM-rør i Norge.

Som stor leverandør med mange års erfaring i bransjen, er det sjelden vi kommer over et nytt produkt med et slikt potensial til å gå rett inn og utgjøre en forskjell i måten et helt fagfelt opererer på. Da vi så hvordan vår velkjente laboratorieløsning UTM kunne kombineres med SalivaPOD™ i en brukervennlig løsning, var det ingen tvil om at dette var et prosjekt vi ønsket å være en del av. Vi ser også på muligheten for å introdusere konseptet i resten av Norden. Vårt datterselskap, Nordic Biolabs AB, har hovedkontor i Sverige og virksomhet i de øvrige nordiske land, sier Asbjørn Jacobsen, daglig leder i Nerliens Meszansky AS.

SalivaPOD™ blir introdusert sammen med App som guider brukeren gjennom selve spyttsamlingen på inntil 15 språk. Dette for å ivareta ansvaret for en flerspråklig befolkning.

Nerliens Meszansky er en kvalitetsleverandør med en etablert posisjon i markedet for laboratorieutstyr og med kapasitet til å dekke etterspørselen på nordisk nivå. Sammen ser vi frem til å kunne tilby en komplett løsning for spyttprøvetaking med høyest mulig sensitivitet i f.eks. hjemmet, på skoler, offshore-arbeidsplasser og forskjellige entrypoints, sier Christian Mide.

Håper og tror på et norsk industrieventyr

Christian Mide forteller at ConceptoMed allerede har startet oppbyggingen av kapasitet til å kunne produsere millioner enheter av SalivaPod™ i året, og at muligheten for oppskalering er nærmest ubegrenset: 

I en tid der det fokuseres på opprinnelsesland og leveransesikkerhet, er oppsiden og mulighetene store - både fra et økonomisk- og et folkehelseperspektiv. ConceptoMed kan ved etterspørsel, og i løpet av kort tid, mangedoble produksjonen og være i stand til å levere langt mer enn bare Norges behov.

I selskapets hovedkontor på Ballstad i Lofoten er derfor troen sterk på et lite norsk industrieventyr. ConceptoMed jobber også med en rekke andre spennende smittevernsrelaterte produkter og regner med at deres siste oppfinnelse skal bli en døråpner også for disse produktene.

Potensial og behov langt utover Covid-19

Den siste tids forskning, både her hjemme ved anerkjente fagmiljøer som NTNU og også internasjonalt, har vist at spyttsamling kan bli en foretrukket metode for påvisning av både Sars-Cov-2 og andre virusinfeksjoner i luftveiene. Potensialet og behovet for et effektivt produkt for spyttprøvetaking strekker seg derfor lengre enn den pågående pandemien, og kan på sikt også bli en sentral del av nasjonal og global pandemiberedskap, sier Christian Mide.

Asbjørn Jacobsen fra Nerliens Meszansky AS ser også for seg å levere dette produktet i mange år fremover, både i forbindelse med Covid-19 og til mer generell bruk i helsesektoren og forskningsmiljøer.

For mer informasjon se www.salivapod.com eller kontakt:

Nerliens Meszansky AS
Asbjørn Jacobsen
Tlf: +47 922 35 548
epost: asbjorn.jacobsen@nmas.no

ConceptoMed AS
Christian Mide
Tlf: +47 95100720
epost: christian.mide@conceptomed.no